Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Edsån

Omväxlande natur och rikare djurliv vid Edsån

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

För att skapa en trevlig miljö, gynna vattenreningen och öka den biologiska mångfalden har den tidigare raka Edsån grävts om till ett slingrande vattendrag med en omväxlande och innehållsrik natur. Arbetet har pågått sedan 2013 och är nu klart. 22 maj bjuds allmänheten in till en kvällsvisning av området.

Edsån går genom Sollentuna och Upplands Väsby. Arbetet har pågått 2013 - 2018 i samarbete med Upplands Väsby kommun och Antuna gård. Ån har fått en mer slingrande utformning och flera dammar har byggts. Nya betesmarker för får och kor har anlagts på Antunasidan. Några mindre hagar för får har anlagts på Sollentunasidan. Dessutom har fisken asp fått en ny lekplats och vattenmiljön har anpassats till musselbeståndet.  

- Genom att förlänga Edsån och skapa flera olika miljöer längs med ån gynnas den biologiska mångfalden, dessutom gynnas vattenreningen genom de nya dammarna som vi byggt, säger Rikard Dahlén, naturvårdschef, trafik- och naturavdelningen. 

Ett synligt resultat är också att olika våtmarksfåglar gillar de nya vattenområdena. Hägrar, svanar, gäss och änder brukas synas i de mer öppna vattenytorna. På de betade markerna intill ån letar tofsvipor och andra vadarfåglar insekter. Brun kärrhök brukar spana efter byten när den flyger lågt över våtmarkerna. I de tätare buskarna och träden intill ån kan man nu under våren höra många sångarfåglar, bland annat näktergal och svarthätta. Dessutom planeras det för fler åtgärder som förbättrar miljön för de olika fiskarterna som finns i ån.

Tillgängligheten har förbättrats

Utmed promenadstigen på södra sidan av ån finns nya utsiktplatser med bänkar och informationstavlor. Promenadmöjligheterna utmed Edsån och vidare till Vibyån mot Svartinge och Bisslinge har förbättrats. Skogsstigen utmed ån mellan Rättarevägen och Åvägen har förstärkts med grus. 

Utvecklingen av Edsån har finansierats med bidrag från Naturvårdsverket, Sollentuna kommun och Upplands Väsby kommun.

Välkommen på kvällsvisning av Edsån  22 maj kl.19.00

Är du nyfiken och vill veta mer om den nya miljön kring Edsån? Då är du välkommen till en kvällsvisning. Då promenerar vi utmed ån och tittar på de olika miljöerna för biologisk mångfald och vattenrening.

Vi samlas vid bron som går över ån från Holmbodavägens förlängning upp mot Antuna gård. Tisdag den 22 maj klockan 19.00.