Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Översiktsplan 2012

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

David Saveros

Planarkitekt

Turebergs Torg 1

08-579 214 83

En översiktsplan visar huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning, och hur bebyggelse och naturområden ska utvecklas och bevaras. Den befintliga översiktsplanen antogs 2012, men under 2017 påbörjades ett arbete med att uppdatera den.

Översiktsplanen fungerar som ett stöd i detaljplanearbetet och kan bidra till ett förenklat arbete med de planer som ska leda fram till ett färdigt byggprojekt. Kommunfullmäktige antog den befintliga översiktplanen 2012-12-12.  Den befintliga översiktsplanen ligger som pdf-bilagor på denna sida.

Under 2017 påbörjades ett arbete med att med att uppdatera översiktsplanen. Här kan du tal av arbetet med översiktsplan 2018!