Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Plantering på Turebergs torg

Gator och torg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Trafik- och fastighetskontoret ansvarar för underhåll och skötsel av kommunens gator, vägar, torg och parker. Tillstånd ges också för att använda offentlig plats.

Trafik- och fastighetskontoret sköter bland annat om kommunala lekplatser, gräsytor, parker, kommunala planteringar, bryggor och hundrastgårdar.

Sopning av vägar

Trafik- och fastighetskontoret sköter sopning av Sollentuna kommuns gator.

Använd allmän plats

De allmänna platserna är till för alla. För att använda dem till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd. 

Läs mer om tillstånd här.

Snöröjning

Trafik- och fastighetskontoret sköter snöröjning och halkbekämpning av Sollentuna kommuns gator, gångstråk och trappor. Under vintern är det många som hör av sig med synpunkter och frågor.  

Läs mer om hur vi arbetar med snöröjning här.

Felanmälan 

Felanmälan gör du när något inte uppfyller sin tilltänkta funktion, är trasigt eller kräver akut underhåll på grund av skador. Du kan till exempel felanmäla en trasig lampa, nedskräpning, felparkering eller skadegörelse. 

Gör din felanmälan här.

Publicerad: 20 augusti 2018