Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Person som håller ett litet hus i sina kupade händer

Försäljning av skolfastigheter

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I maj kommer en försäljning av 15 skol- och förskolefastigheter inledas med en budgivningsprocess. Prospektet för samtliga fastigheter hittar du som en bilaga på denna sida.

Sollentunas befolkning ökar kraftigt och kommunen står inför ett stort investerings- och underhållsbehov i kommunala fastigheter de kommande åren. Mot bakgrund av detta har kommunen sett över möjligheten att sälja ett antal kommunalt ägda fastigheter.

Kommunfullmäktige i Sollentuna beslutade 2017-02-09 om genomförande av försäljning av kommunalt ägda skol- och förskolefastigheter som hyrs ut till fristående verksamhetsutövare. Fram till 9 juni kommer visning och budgivning pågå för 15 av dessa fastigheter. Prospektet för samtliga fastigheter ligger som bilaga på denna sida.

Följande skolor och förskolor omfattas av försäljningen:

Fastighetsbeteckning Verksamhet Typ
Hallonet 1 Edsvikens förskola Inspira Förskola
Hultet 5 Parkstugans förskola Inspira Förskola
Vinbäret 1 Vinbärets förskola Inspira Förskola
Vinkeljärnet 78 Skogsdungens förskola Inspira Förskola
Morteln 1 Silverbäckens förskola och skola Inspira Förskola/skola
Mörten 3 Rälsen förskola/skola Norrviken Förskola/skola
Nattsmygen 1 Stallets förskola och skola AB Nyfiket lärande Sollentuna Förskola/skola
Vitsippan 2 Rälsen förskola/skola Viby Förskola/skola
Rotstocken 2 Norra Strandskolan (Rotsunda Utbildning AB) Skola
Vinguden 1 Vibyskolan Ek För Skola
Rotebro 3:4 Frilufts förskolor Gillbostubben förskola Förskola
Älgen 18 Montessoriförskolan Solkatten Förskola
Rubinen 11 Myggans montessoriförskola Förskola
Rollen 1 Kokalite Allévägen förskola/skola Förskola/skola
Edsberg 10:30 Futuraskolan Kvarnskogen förskola Förskola

Försäljningsprocessen

Fastigheterna säljs genom sedvanlig fastighetsöverlåtelse. Intressenter erbjuds att lägga bud på portföljen som helhet. Undantag ges för de verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i någon av de fastigheter som ingår i portföljen. Dessa får lägga bud på den eller de fastigheter som de bedriver sin verksamhet i.

Sollentuna kommun har varit i kontakt med samtliga hyresgäster i fastigheterna som berörs.

Kontaktpersoner

Genomförandet av försäljningen kommer att hanteras av konsulter på NAI Svefa. Frågor avseende fastigheterna och försäljningsprocessen ställs till någon av följande personer inom NAI Svefa:

Susanna Lydén, Projektledare, telefon: 010-603 8684, e-post: susanna.lyden@naisvefa.se

Victor Hallengren, Bitr. projektledare, telefon: 010-603 8648, e-post: victor.hallengren@naisvefa.se