Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Karta över Sollentuna

Pågående detaljplaner

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Här hittar du våra pågående detaljplaner. I kolumnen länk till projektsida klickar du på mer information på det projekt du är intresserad av och hittar då all aktuell information och alla handlingar inom det projektet. 

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som reglerar hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därmed om vad som får och inte får göras inom planområdet. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. I Sollentuna kommun är det antingen kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som beslutar att anta en detaljplan. 

Detaljplaner som vunnit laga kraft ligger kvar på denna sida i sex månader. Vill du ta del av äldre handlingar kan du vända dig till vårt kontaktcenter som hjälper dig med det. 

Projektnamn

Kommundel

Adress

Länk till projektsida

Centrum 2 Tureberg  

Mer information

Del av Häggvik 2:1, ny brandstation Häggvik  

Mer information

Del av Väsby 5:1, Kronåsen (Berjaholm) Tureberg Kronåsvägen

Mer information

Ejdern 11, 12, 16 och 17 Norrviken Snöbollsvägen, 3, 5, 7, 9

Mer information

Ekstocken

Edsberg  

Mer information

Elfenbenet 1

Edsberg

Bäckvägen 17

Mer information

Eriksbergsskolan, del av Helenelund 7:7 och 5:2

Helenelund Eriksbergsvägen/Ljungvägen Mer information

Förskola och LSS-boende vid Tegelhagsvägen, del av Helenelund 7:5        

Helenelund Tegelhagsvägen Mer information

Förskola Silverdal

Helenelund Linvävarvägen 2 Mer information

Gullregnet 13

Törnskogen, Vaxmora Runbovägen

Mer information

Gärdsmygen 5

Norrviken Skolvägen 10

Mer information

Harpan 5

Helenelund  

Mer information

Helenelund 6:38

Helenelund Vallmovägen Mer information

Hoppet och Tvärbana Norr Kistagrenen, Helenelund     

Helenelund

Svalgången, Kistagången

Mer information

Häggvik 4:1

Häggvik  

Mer information

Kilen

Helenelund  

Mer information

Kvarteret Militären Helenelund, Silverdal Klockrikegränd

Mer information

Linbana mellan Häggvik och Väsjön Häggvik  

Mer information

Manskapet och Mässen Helenelund Silverdalsvägen, Silverdal

Mer information

Marginalen och Malten Helenelund Johannesbergsvägen

Mer information

Middagen Helenelund Silverdal Mer information
Muskedundret Helenelund Rådan Herrgården 1, Silverdal Mer information
Mässområdet Tureberg Turebergsleden Mer information
Norra Väsjön Edsberg  

Mer information

Norrviken 2:5 och 2:11 Norrviken  

Mer information 

Rektangeln 10 Rotebro Skördevägen

Mer information

Ribbings väg, Esset 1 & 2 Edsberg  

Mer information

Ritsalen 1 Rotebro  

Mer information

Ritsalen 3 och 4 Rotebro  

Mer information

Rosetten 8 Rotebro   Mer information
Rotebro 4:14 Rotebro   Mer information
Rotspetsen 1 Rotebro  

Mer information

Rotvältan 1 Rotebro  

Mer information

Ruletten 4 och 28 Rotebro  

Mer information

Rågen 12 Rotebro  

Mer information

Rökeriet Edsberg Väsjön

Mer information

Rökmolnet 1 Rotebro  

Mer information

Sjöberg 5:15, Bergendal Sjöberg Landsnoravägen 110 Mer information
Sjöberg 7:4 Vittraskolan Rösjötorp Sjöberg  

Mer information

Sjöberg 7:8, 7:21 och 7:22 Sjöberg  

Mer information

Sjöborren 3 Sjöberg  

Mer information

Sjöborren 8 Sjöberg Domherrevägen 15

Mer information

Sjödistriktet 3 Sjöberg  

Mer information

Sjöfolket 27 och 28 Sjöberg  

Mer information

Släggan Häggvik Andelsvägen/Norrvikenleden/Annebergsvägen 

Mer information

Släggan 1, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse Häggvik

Andelsvägen/Norrvikenleden/Annebergsvägen/Klasrovägen

Mer information

Snickaren 2-5 Häggvik Sollentunavägen/Emblavägen Mer information
Sportfältet, idrottsdelen Edsberg   Mer information
Stansen 1 Häggvik   Mer information
Stinsen 2 Häggvik Stinsen köpcentrum Mer information
Städet 1 och del av Häggvik 2:3 Häggvik Norr om Mossvägen Mer information
Svartinge 10:2, golfbanan Rotebro  

Mer information

Svarven 1 Häggvik  

Mer information

Södra Väsjön, Edsbergs allé och del av Sportfältet  Edsberg  

Mer information

Takstolen 17 Tureberg  

Mer information

Tappen 12 Tureberg Turebergs allé

Mer information

Taptot Tureberg Kapellvägen

Mer information

Tidskriften Tureberg Bagarbyvägen/Mossvägen/Kuskvägen

Mer information

Traktören 5 Tureberg Malmvägen

Mer information

Traktören 6-10 Tureberg Malmvägen

Mer information

Traversen 11 och 12 Tureberg Industrivägen

Mer information

Traversen 14 och 15 Tureberg  

Mer information

Träbjälken 8-10 Tureberg  

Mer information

Träkolet 16 Tureberg  

Mer information

Tumstocken 12 Tureberg  

Mer information

Tureberg 25:3 Tureberg  

Mer information

Tårpilen Tureberg Kungsvägen

Mer information

Utbyggnad av Kappetorp verksamhetsområde Järvafältet  

Mer information

Vinättikan 3 och 6 Viby  

Mer information

Väsjön Edsberg  

Mer information

Älgen 3, Röda skolan Norrviken Nåsvägen 3B

Mer information