Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Illustration nya Töjnaskolan

Illustration nya Töjnaskolan, White arkitekter

Töjna förskola, skola och idrottshall

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Trafik- och fastighetskontoret Manfred Holmelin

Förvaltningschef

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 228 12

Inom kort sätter vi spaden i jorden för nya Töjnaskolan. Skolan planeras vara klar till skolstart höstterminen 2020.

Tidplan

 • I mitten av vecka 33 påbörjas rivningen av den gamla Töjnaskolan och idrottshallen. Rivningen planeras att vara klart i mitten av oktober. Därefter startar byggnation. Den nya Töjnaskolan beräknas stå färdig till skolstart höstterminen 2020.

Behov och framtid

 • Skolan byggs för att rymma tre parallellklasser från förskoleklass till årskurs sex och förskoleverksamhet. För att kunna anpassa lokalerna efter behov kommer skolan kommer att byggas så att den är omställbar för att kunna ta emot tre parallellklasser från förskoleklass till årskurs nio.
 • En väl gestaltad byggnad med flexibla, moderna lokaler med fokus på elever och lärares arbetsmiljö samt på byggnadens energihushållning.
 • Berörda verksamheter är skol-och fritidslokaler, förskola, matsal, tillagningskök och idrottshall med utemiljöer.

I förstudien förordades det alternativ 1 (se programhandling nedan) av barn- och utbildningskontoret som svarar väl mot de styrande utgångspunkterna hållbarhet, mötesplats och kreativt lärande.

Visionsbild, nya Töjnaskolan. White arkitekter

 

Illustration landskap, nya Töjnaskolan. ÅF

Klicka här för högre upplösning av landskapsillustrationen.

Idrottshallen kommer att likna nya Rotebrohallen, här kan du se hur den ser ut. 

Övergripande tidplan

Skolverksamheten flyttar till ersättningslokalerna i Fågelsångsparken till skolstart hösten 2018. Samtidigt flyttar förskoleverksamheten in i förskolan Bygatan.

Läs mer om tillfällig flytt till Fågelsångsparken. 

Läs mer om flytt till Bygatans förskola.

Bakgrund

Så här ser situationen ut idag:

 • En tvåparallellig F-5-skola med ca 300 elever.
 • From HT 2013 har skolan ökat med 1st klass åk 6 och ytterligare 1st klass åk 1,
  en ökning med 50 elever.
 • Tillfälliga åtgärder har gjorts för att möta denna förändring.
 • Förskola med ca 130 barn i paviljonger
 • Utspridd verksamhet i flera byggnader 
 • Mottagningskök

Bygglovshandlingar

Sidan uppdaterad 18-08-10