Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Illustration nya Töjnaskolan

Illustration nya Töjnaskolan, White arkitekter

Töjna förskola, skola och idrottshall

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Trafik- och fastighetskontoret Manfred Holmelin

Förvaltningschef

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 228 12

Beslut om genomförande av en ny Töjnaskola togs vintern 2016. Nu pågår förberedelser inför byggnation. Den nya Töjnaskolan beräknas stå färdig 2020.

Nu är vi i genomförandefasen då arbetar vi med projektering, upphandling och produktion.

Aktuellt

Den 17:e januari 2018 skickades ansökan om bygglov in till miljö- och byggnadskontoret. Beslut väntas komma under våren. Vi har även ansökt om rivningslov för Takstolen 17. Planen är att platsen kan användas av entreprenören för byggbodar och materialupplägg till sommaren 2020. Därefter övergår fastigheten till kommunen för framtida andra behov. 

Behov och framtid

 • En skola och förskola för 630 elever i 3 paraller, åk F-6 - alternativt 2 parallella åk F-9 och 140 förskolebarn.
 • Totalt ca. 8 000 m2 BTA exklusive idrottshallen.
 • En väl gestaltad byggnad med flexibla, moderna lokaler med fokus på elever och lärares arbetsmiljö samt på byggnadens energihushållning.
 • Lokaler och verksamheter ska kunna samverka. En tydlig samlande mittpunkt. 
 • Berörda verksamheter är skol-och fritidslokaler, förskola, matsal, tillagningskök och idrottshall med utemiljöer.

I förstudien förordades det alternativ 1 (se programhandling nedan) av barn- och utbildningskontoret som svarar väl mot de styrande utgångspunkterna hållbarhet, mötesplats och kreativt lärande.

Vissionsbild, nya Töjnaskolan. White arkitekter

 

Illustration landskap, nya Töjnaskolan. ÅF

Klicka här för högre upplösning av landskapsillustrationen.

Idrottshallen kommer att likna nya Rotebrohallen, här kan du se hur den ser ut. 

Övergripande tidplan

Verksamheten fortsätter som vanligt på Töjnaskolan under vårterminen 2018.

Där efter är planen att skolverksamheten flyttar in till ersättningslokalerna i Fåglesångsparken till skolstart hösten 2018. Samtidigt flyttar förskoleverksamheten in i förskolan Bygatan.

Läs mer om tillfällig flytt till Fågelsångsparken. 

Läs mer om flytt till Bygatans förskola.

Bakgrund

Så här ser situationen ut idag:

 • En tvåparallellig F-5-skola med ca 300 elever.
 • From HT 2013 har skolan ökat med 1st klass åk 6 och ytterligare 1st klass åk 1,
  en ökning med 50 elever.
 • Tillfälliga åtgärder har gjorts för att möta denna förändring.
 • Förskola med ca 130 barn i paviljonger
 • Utspridd verksamhet i flera byggnader 
 • Mottagningskök

Bygglovshandlingar

Sidan uppdaterad 18-04-04