Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tegelhagens skola och förskola

Tegelhagens skola och förskola

Tegelhagens skola och förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Trafik- och fastighetskontoret Manfred Holmelin

Förvaltningschef

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 228 12

Sollentuna växer, i både söder och norr ökar befolkningen och fler barn behöver skolplatser. Den gamla Tegelhagens skola räckte inte till för framtiden och nu byggs en ny skola.

På den här sidan hittar du information kring den nya Tegelhagens skola. Är du t ex vårdnadshavare och vill ha mer information om vad som händer i projektet på vägen mot den nya skolan läs mer här.

Bakgrund

Att bara bygga om och bygga till den gamla skolan bedömdes inte som en bra lösning och kommunen beslutade därför att ersätta den nuvarande skolbyggnaden med en ny.  Denna kommer att utformas utifrån kommunens funktionsprogram för grundskola och förskola, där bland annat hållbarhet, mötesplats och kreativt lärande ingår.

Genomförande

Den gamla skolbyggnaden revs under sommaren 2017 och plats finns nu för den nya skolbyggnaden. Den nya skolan kommer att byggas inom gällande detaljplan för området. Skolan byggs för 600 elever i tvåparallellig åk F-9 och 100 förskolebarn, men är möjlig att omvandla till skola för 630 barn i treparallellig F-6 med 100 förskolebarn. Skolan kommer att ha en tydlig huvudentré, baksidan byggs bort och idrottshallen integreras i byggnaden. Skolan ska vara flexibel och anpassningsbar och kunna hantera olika storlekar på åldersgrupper. Den ska vara ekonomiskt hållbar genom att effektivt utnyttja lokalerna. Förhållandet mellan skolgård och skog är en viktig parameter, liksom förskolegårdens placering på tomten.

Evakuering

Förskola, årskurs F-2 samt fritids har evakuerats till en temporär skolbyggnad på Edsviksvägen, på samma ställe där förskolan Natura tidigare låg. Ett rörelserum finns i anslutning till skolbyggnaden.

Årskurs 3-8 har evakuerats till tillfälliga lokaler på konstgräsplanen. Befintlig idrottssal kommer att sparas och användas under hela byggtiden. När den nya skolan är färdigbyggd rivs idrottssalen.

I anslutning till de tillfälliga skolbyggnaderna anläggs gårdar anpassade för respektive åldersgrupp.

Grov tidsplan

Bygglov beviljades i oktober 2016. Byggstart för den nya skolan sker under hösten 2017.

Den nya Tegelhagens skola kommer att tas i bruk en termin senare än vad som tidigare planerats, till terminsstart vårterminen 2020

Nyhet: Nya Tegelhagens skola försenas

Publicerad: 21 maj 2019