Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Skolbarn

Tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun planerar för att bygga en ny Töjnaskola där den nuvarande Töjnaskolan ligger. Under tiden som nya Töjnaskolan byggs är planen att eleverna ska flytta till en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken höstterminen 2018.

Bygglovsansökan för ersättningsskolan i parken har överklagats och behandlas nu av Länsstyrelsen.

Den 17 november avslog Länsstyrelsen den ansökan om inhibition* som inlämnats. Det betyder att förberedande markarbeten kan starta trots att det tillfälliga bygglovet är överklagat. I december avslog även Mark- och miljödomstolen, som andra instans, den ansökan om inhibition som inlämnats. 

Den 18 oktober gav även miljö- och byggnadskontoret startbesked för nybyggnation av en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken. Ett startbesked innebär att vissa markförberedande arbeten kan påbörjas.

* Inhibition betyder att beslutet om tillfälligt bygglov som är överklagat får verkställas innan beslut är fattat om det överklagade ärendet

Arbetet påbörjas

Under tiden överklagan behandlas påbörjas arbetet för att kunna hålla tidsplanerna för både tillfälliga ersättningsskolan och nya Töjnaskolan. Detta för att ta ytterligare ett steg mot Sollentuna kommuns mål, att kunna erbjuda Sveriges bästa skola, med bra miljö för elever och skolpersonal.

Tidplan för byggnation

December 2017

I december startade markförberedande arbeten i parkens västra del. Byggarbetsplatsen inhägnades och en ny infart för byggtrafik anlades från Love Almqvists väg. Den östra delen av parken kan användas som tidigare. Träd togs ned och så mycket som möjligt återvanns.

Januari – februari 2018

Grundläggning för moduler påbörjas efter årsskiftet. Vi kommer även att gräva för anslutning av vatten, avlopp, el, telefon och fiber.

Mars – juni 2018

Paviljongerna levereras och monteras under mars – april. I maj kommer lekytor, parkering, belysning, trafikanpassningar med mera att anläggas.

Om den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken

Den tillfälliga ersättningsskolan kommer att ligga i den västra delen av Fågelsångsparken, som gränsar mot Love Almqvists väg. Skolan kommer att bestå av tre paviljonger som placeras i en triangelform. Skolgården utgörs i huvudsak av utrymmet i den triangeln som byggnaderna bildar och skolgården kommer att inhägnas. 

Ritning över parken, klicka här för högre upplösning.

Eleverna kommer även att få tillgång till övriga parken som blir en del av utemiljön. Det finns även närliggande kommunala lekparker och grusplaner i Fågelsången och Töjnan som kan användas av eleverna. 

Exempelbilder på hur paviljongerna kan se ut

Notera att detta är bilder på paviljonger som är byggda på andra platser. Detta är exempel och det kommer inte se ut exakt så här. 

   

Tidplan för flytt till ersättningsskolan

  • Planen är att skolverksamheten flyttar in till den tillfälliga ersättningsskolan i Fåglesångsparken och förskoleverksamheten flyttar in i Bygatans förskola inför höstterminen 2018.
  • Den nya Töjnaskolan beräknas stå färdig inför höstterminen 2020.

Detta under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner det tillfälliga bygglovet för ersättningsskolan i Fågelsångsparken.

Eriksbergsskolan

Vid byggnation av nya Eriksbergskolan planerar kommunen att Eriksbergsskolans verksamhet flyttas till de paviljonger som Tegelhagens verksamhet nu använder vid byggnation av nya Tegelhagens skola. Skulle förseningar av något skäl uppstå vid byggnation av Tegelhagsskolan, som påverkar tidsplanen för Eriksbergsskolan, kvarstår de tillfälliga ersättningslokalerna i Fågelsångsparken som ett alternativ. I detta fall behöver tillfälligt bygglov sökas på nytt.

Om Eriksbergsskolans verksamhet flyttar till paviljongerna vid Tegelhagens skola kan det ske inför hösten 2019. Blir det aktuellt för Eriksbergsskolans verksamhet att flytta till Fågelsångsparken beräknas detta att ske inför hösterminen 2020. Den nya Eriksbergsskolan skulle då stå färdig 2021 respektive 2022.

Mer information om tillfällig ersättningsskola

Frågor och svar
Bakgrund
Tids- och evakueringsplan för olika skolor
Töjnaskolan
Eriksbergsskolan

Publicerade nyheter

Förberedande markarbeten startar i Fågelsångsparken 
Startbesked för ersättningsskola i Fågelsångsparken 

Handlingar om den tillfälliga ersättningsskolan
Detaljplan
Markplaneringsritning
Fasadritning F-3
Fasadritning 4-6
Fasadritning kök och matsal

Sidan uppdaterad 17-12-15