Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ersättningsskola Fågelsångsparken

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Kommunen utreder möjligheten att bygga en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken för att klara evakueringsbehovet för ett antal skolor de närmaste 10-15 åren.

Trafik- och fastighetskontoret har tagit fram en redovisning med förslag för att lösa evakueringslogistiken för ett antal skolor i Sollentuna kommun som är i behov av om- och nybyggnad under de kommande åren.

Kommunen fick den 17 mars 2017 ett positivt besked från Länsstyrelsen avseende förhandsbeskedet på bygglovet för en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken. Länsstyrelsens beslut innebär att kommunen kan fortsätta planeringen för en tillfällig ersättningsskola.

Kommunens nästa steg är att ansöka om ett tidsbegränsat bygglov. Ansökan kommer att baseras på ett justerat förslag som innebär att den tillfälliga ersättningsskolan kommer att vara mindre i omfattning (mindre byggnad och färre antal elever) samt kortare tidsperiod än ursprungsplanen.

Bakgrunden till att förslaget justeras är att kommunen har lyssnat på de synpunkter som kommit in och sett över alla tänkbara lösningar ännu en gång. Överklagandeprocessen har även inneburit att den ursprungliga tidsplanen har förskjutits. Det medför att det ursprungliga förslaget inte längre ses som det mest effektiva eftersom skolorna är i behov av tidigare evakueringslösningar.

Berörda skolor

Det justerade förslaget innebär att en ersättningsskola i Fågelsångsparken beräknas stå färdig till höstterminen 2018.

Så här påverkas de aktuella skolorna:

Töjnaskolan 

  • Skolverksamheten flyttar in i Fåglesångsparken och förskoleverksamheten flyttar in i förskolan Texten 2018.
  • Den nya Töjnaskolan beräknas stå färdig 2020.

Gärdesskolan

  • Verksamheten flyttar in i evakueringslokaler i och kring de nuvarande lokalerna i Gärdeskolan och Rudbeckskolan samt i paviljonger på Häggviksskolans 2018.
  • Den nya Gärdesskolan beräknas stå färdig 2020.

Eriksbergsskolan

  • Verksamheten evakueras till paviljonger på "Naturatomten" i närheten av Tegelhagensskola (dessa paviljonger används just nu av Tegelhagens skola) eller till ersättningsskolan i Fågelsången. Detta sker 2020.
  • Den nya Eriksbergsskolan beräknas stå färdig 2022.

Det justerade förslaget innebär att:

  • Skolornas byggnationsprojekt är oberoende av varandra.
  • Start av byggnationsprojekten för Gärdesskolan och Eriksbergsskolan kan tidigareläggas i förhållande till tidigare planer.
  • Mindre yta av Fågelsångsparken tas i anspråk och under kortare tid än enligt tidigare planer.

Denna information finns även tillgänglig på de berörda skolornas webbplatser.

 

Prioriteringar

Sollentuna kommun växer och prioriteringar behöver göras för att utveckla Sollentuna kommun som helhet. Det kan innebära att olika intressen behöver ställas mot varandra. Den utmaningen står kommunen inför om Fågelsångsparken behöver tas i anspråk för en tillfällig ersättningsskola. Fågelsångsparken är en populär park, men under de kommande åren har kommunen gjort bedömningen att behovet av bra skolverksamhet väger tyngre än allmänhetens fulla tillgång till Fågelsångsparken.

Kommunen ska, så långt det är möjligt, arbeta för att behovet av både en tillfällig ersättningsskola och tillgång till parken ska tillgodoses.

 

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt med någon av kommunens politiker:

Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden, 08-579 216 33
Soley Aksöz Lithborn, (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 08-579 215 86
Oscar Nyströmer (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, 08-579 210 23

 

Kontaktpersoner gällande byggfrågor

Manfred Holmelin, förvaltningschef trafik- och fastighetskontoret 08-579 228 12
Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden 08-579 216 33