Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ersättningsskola Fågelsångsparken

Tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun planerar för att bygga en ny Töjnaskola där den nuvarande Töjnaskolan ligger. Under tiden som nya Töjnaskolan byggs är planen att eleverna ska flytta till en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken höstterminen 2018.

Klartecken från Länsstyrelsen om tillfälligt bygglov i Fågelsångsparken

I slutet av februari avslog Länsstyrelsen överklagan av det tillfälliga bygglovet i Fågelsångsparken. Det betyder att miljö- och byggnadsnämndens godkända tillfälliga bygglov för den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken gäller. Den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken byggs nu klart enligt tidplan. Läs mer om beskedet från Länsstyrelsen här.

Tidplan för byggnation

December 2017

I december startade markförberedande arbeten i parkens västra del. Byggarbetsplatsen inhägnades och en ny infart för byggtrafik anlades från Love Almqvists väg.  Träd togs ned och så mycket som möjligt återvanns. Den östra delen av parken kan användas som tidigare.

Januari – februari 2018

Grundläggning för moduler påbörjades efter årsskiftet. Vi har även grävt för anslutning av vatten, avlopp, el, telefon och fiber.

Under februari tog entreprenören ned det buskage som gränsade mot fastigheterna på Cedervägen. Buskaget stod på kommunens mark, parkmarken Turerberg 25:3.

Byggstängslet har flyttats efter att buskaget togs ned. Detta för att avgränsa arbetsområdet. Detta är inom parkmark och utanför de privata fastighetsgränserna. Under våren kommer träd planteras där buskaget stod.

Mars – augusti 2018

Paviljongerna levereras och monteras under mars – april.
Från och med maj till och med skolstart kommer lekytor, parkering, belysning, trafikanpassningar med mera att anläggas. Här finns mer information om detta.

Gång- och cykelvägen som går genom parken kommer att återställas och vara klar inför skolstart. 

Parken återställs efter att ersättningsskolan tas ned

När behovet av ersättningsskolan inte längre finns kommer parken att återställas till allmän park. För att samla in idéer, synpunkter och förslag från invånarna om parkens framtida utformning, kommer kommunen att bjuda in till en medborgardialog. Resultatet av medborgardialogen blir sedan en del av underlaget för trafik- och fastighetsnämndens beslut om hur Fågelsångsparken ska återställas.

Om den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken

Skolan kommer att bestå av tre paviljonger som placeras i en triangelform. Skolgården utgörs i huvudsak av utrymmet i den triangeln som byggnaderna bildar och skolgården kommer att inhägnas. 

Ritning över parken, klicka här för högre upplösning.

Eleverna kommer även att få tillgång till övriga parken som blir en del av utemiljön. Det finns även närliggande kommunala lekparker och grusplaner i Fågelsången och Töjnan som kan användas av eleverna. 

Planerad inflyttning och skolstart

  • I slutet av juli planeras flytt av inventarier från Töjnaskolan till den tillfälliga ersättningsskolan. 
  • 6 augusti börjar personalen arbetet i den tillfälliga ersättningsskolan och fritidsverksamheten startar.
  • 20 augusti planeras skolstart i den tillfälliga ersätttningsskolan. 

Tidplan för flytt till ersättningsskolan

  • Planen är att skolverksamheten flyttar in till den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken och förskoleverksamheten flyttar in i Bygatans förskola inför höstterminen 2018.
  • Den nya Töjnaskolan beräknas stå färdig inför höstterminen 2020.

Detta under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner det tillfälliga bygglovet för ersättningsskolan i Fågelsångsparken.

Eriksbergsskolan

Vid byggnation av nya Eriksbergskolan planerade kommunen att Eriksbergsskolans verksamhet skulle flyttas till de paviljonger som Tegelhagens verksamhet nu använder vid byggnation av nya Tegelhagens skola. Om förseningar av något skäl skulle uppstå vid byggnation av Tegelhagsskolan, skulle detta kunna påverka tidsplanen för Eriksbergsskolan.

Man kan nu konstatera att en försening kommer att ske. Förseningen som är av teknisk natur innebär att Eriksbergsskolan enligt tidigare beslut flyttar till Fågelsångsparken, under tiden nya Eriksbergsskolan byggs.  I detta fall behöver tillfälligt bygglov sökas på nytt i Fågelsångsparken.

Byggnation av Tegelhagensskola försenas.

Mer information om tillfällig ersättningsskola

Frågor och svar
Bakgrund
Tids- och evakueringsplan för olika skolor
Töjnaskolan
Eriksbergsskolan

Publicerade nyheter

Handlingar om den tillfälliga ersättningsskolan

Sidan uppdaterad 18-06-27