Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ersättningsskola Fågelsångsparken

Tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun bygger en ny Töjnaskola där den nuvarande Töjnaskolan ligger. Under tiden som nya Töjnaskolan byggs går eleverna i den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken.

Ändrat tillfälligt bygglov för sophus i Fågelsångsparken

Sophuset vid den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken har beviljats ett ändrat tillfälligt bygglov. Ändringen innebär att sophuset flyttas längre från köket för att förbättra brandskyddet. Det nya tillfälliga bygglovet för förrådet gäller till 20 december 2020.

Parken återställs efter att ersättningsskolan tas ned

När behovet av ersättningsskolan inte längre finns kommer parken att återställas till allmän park. För att samla in idéer, synpunkter och förslag från invånarna om parkens framtida utformning, kommer kommunen att bjuda in till en medborgardialog. Resultatet av medborgardialogen blir sedan en del av underlaget för trafik- och fastighetsnämndens beslut om hur Fågelsångsparken ska återställas.

Tidplan 

På Töjnaskolans webbplats finns information som berör personal, elever och vårdnadshavare.

Eriksbergsskolan

Vid byggnation av nya Eriksbergskolan planerade kommunen att Eriksbergsskolans verksamhet skulle flyttas till de paviljonger som Tegelhagens verksamhet nu använder vid byggnation av nya Tegelhagens skola. Om förseningar av något skäl skulle uppstå vid byggnation av Tegelhagsskolan, skulle detta kunna påverka tidsplanen för Eriksbergsskolan.

Man kan nu konstatera att en försening kommer att ske. Förseningen som är av teknisk natur innebär att det enligt tidigare planering kan bli aktuellt för Eriksbergsskolan att flytta till Fågelsångsparken, under tiden nya Eriksbergsskolan byggs.  I detta fall behöver tillfälligt bygglov sökas på nytt i Fågelsångsparken.

Byggnation av Tegelhagensskola försenas.

Klartecken från Länsstyrelsen om tillfälligt bygglov i Fågelsångsparken

I slutet av februari 2018 avslog Länsstyrelsen överklagan av det tillfälliga bygglovet i Fågelsångsparken. Det betyder att miljö- och byggnadsnämndens godkända tillfälliga bygglov för den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken gäller. 

Läs mer om beskedet från Länsstyrelsen här.

Mer information om tillfällig ersättningsskola

Frågor och svar
Bakgrund
Tids- och evakueringsplan för olika skolor
Töjnaskolan
Eriksbergsskolan

Publicerade nyheter

Handlingar om den tillfälliga ersättningsskolan

Sidan uppdaterad 18-09-05

Publicerad: 21 maj 2019