Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Nya Skälbyskolan

Skälbyskolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Trafik- och fastighetskontoret Manfred Holmelin

Förvaltningschef

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 228 12

I augusti 2018 invigdes den nya Skälbyskolan.

Byggnaden är treklöverformad och delar upp tomten i tre delar: skolgården med huvudentré, förskolegården med entré och den nedre, helt tillgängliga entrén med parkering.

Invändigt är skolan ljus och inspirerande med en spännande färgsättning. Från huvudentrén på skolgårdsnivån kommer man som besökare direkt in i skolans hjärta: ett ljust och luftigt rum med dubbel takhöjd. Runt hjärtat – skolans centralpunkt – ligger expedition, lärarnas arbetsrum och elevernas lokaler i hemvisterna. Förskolan har en egen gård och egen entré men lokalerna har samma kontakt med hjärtat.

Den nya skolbyggnaden placeras på den sydvästra delen av tomten. Det ger en sammanhängande lekyta för skolbarnen från skolgården ner mot fotbollsplanen i nordost. Dessutom fungerar byggnaden som bullermur för skol- och förskolegårdarna. Den mest bullerutsatta delen används för parkering/transporter. 

Behov och framtid

  • En skolbyggnad för 240 elever i år F-3 samt 60 förskolebarn.
  • Möjlighet att inom lokalerna enkelt kunna ställa om från exempelvis skola till förskola om elevunderlaget skulle variera över tiden.
  • En hållbar byggnad, ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
  • Välplanerad, flexibel och yteffektiv byggnad med användbara rum och en utformning som stöder olika slags lärsituationer och lärstilar.
  • Byggnad med ett samlande, gemensamt hjärta som alla har nära till och som naturligt kan användas i verksamheten.
  • Byggnad med en fin kontakt med den grönskande skolgården.
Publicerad: 18 januari 2019