Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Visionsbild Skälbyskolan

Skälbyskolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Trafik- och fastighetskontoret Manfred Holmelin

Förvaltningschef

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 228 12

Till höstterminen 2018 flyttar verksamheten in i den nya skolan. Den gamla Skälbyskolan låg på samma plats och revs våren 2016. Under tiden som byggnationen pågår är år Skälbyskolans elever i paviljonger vid Häggviksskolan.

Byggnadens form och placering

Med en treklöver-formad byggnad får man en välkomnande form utan någon egentlig baksida samtidigt som byggnadskroppen delar upp tomten i tre delar: skolgården med huvudentré, förskolegården med förskoleentré och den nedre, helt tillgängliga entrén med parkering.

Den nya skolbyggnaden placeras på den sydvästra delen av tomten. Det ger en sammanhängande lekyta för skolbarnen från skolgården ner mot fotbollsplanen i nordost. Dessutom fungerar byggnaden som bullermur för skol- och förskolegårdarna. Den mest bullerutsatta delen används för parkering/transporter. 

Behov och framtid

  • En skolbyggnad för 240 elever i år F-3 samt 60 förskolebarn.
  • Möjlighet att inom lokalerna enkelt kunna ställa om från exempelvis skola till förskola om elevunderlaget skulle variera över tiden.
  • En hållbar byggnad, ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
  • Välplanerad, flexibel och yteffektiv byggnad med användbara rum och en utformning som stöder olika slags lärsituationer och lärstilar.
  • Byggnad med ett samlande, gemensamt hjärta som alla har nära till och som naturligt kan användas i verksamheten.
  • Byggnad med en fin kontakt med den grönskande skolgården.

Bakgrund

En förstudie har visat förslag på såväl till- och ombyggnad av den befintliga byggnaden som en nybyggnad på skoltomten. Sollentuna kommun har valt att gå vidare med nybyggnadsalternativet då detta ger förutsättningar för en mer välplanerad byggnad, ett bättre utnyttjande av skolgårdsytan och en mer energisnål och klimatsmart byggnad.

Följ arbetet med Skälbyskolan