Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kompletterande markföroreningsundersökningar i Väsjön mellersta

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

2015-03-25 - Den 23 mars startar kompletterande markföroreningsundersökningar inom detaljplaneområdena Väsjön mellersta och Rökeriet.

Den 23 mars startar kompletterande markföroreningsundersökningar inom detaljplaneområdena Väsjön mellersta och Rökeriet.

Utsättning av provtagningspunkter sker i mellersta från den 25 mars och jordprovtagning inleds 26 mars.

I övrigt ser tidplanen ut enligt följande:

- Provtagning vecka 13-14

- Analys av prover vecka 15

- Slutrapport v 18

Bakgrund

Markundersökningar i större områden görs vanligen stegvis. I första undersökningsfasen tar man prover i ett glest provtagningsnät för att i nästa steg se i vilken utstäckning man behöver ta ytterligare prover.

Inom både Väsjön mellersta och Rökeriet har tidigare inledande provtagningar av marken gjorts för att undersöka om och så fall vilka föroreningar som förekommer i mark och grundvatten.

Under mars och april 2015 görs kompletterande undersökningar i båda områdena. I Väsjön mellersta har tidigare prover tagits på gatumarken. I nästa steg ska prover tas på kvartersmark, dvs där husen ska stå.  

I Rökeriet och i Väsjön mellersta kommer dessutom ett antal nya grundvattenrör att sättas ner som möjliggör provtagning, detta för att kunna bedöma om några föroreningar sprids med grundvattnet från Rökeriet.

Baserat på de tidigare undersökningarna har modeller för eventuell spridning av föroreningar tagits fram. Kompletterande analyser av grundvatten och jord kommer att kunna ge en säkrare bedömning av de risker som eventuellt förekommer inom områdena.

Målet är den slutliga riskbedömningen ska vara färdig i mitten av maj 2015.

Publicerad: 7 maj 2015