Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Geotekniska undersökningar vid Väsjö torg under oktober

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

20151015 - Den 19 oktober påbörjas arbeten vid Väsjö torg (fd mellersta).

Arbeten som görs är: 

  • Kompletterande geotekniska undersökningar för planerad gata vid Väsjö torg. Detta görs för att se vilken typ av grundförstärkningsåtgärd som behövs.
  • Geotekniska undersökningar vid stranden nära Väsjöbacken från land och vatten. Där skall det göras en utfyllnad för gångstråket längs det Blå-Gröna stråket. Undersökningarna görs för att titta på stabilitet och sättningar, samt sedimentprovtagning så att vi vet vad vi fyller på.
  • Med anledning av ovanstående kommer vi även att borra från vattnet under den senare delen av oktober.