Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Efter sommaren påbörjas arbetet med Frestavägen.

Snart startar bygget av Frestavägen

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Upphandlingen av entreprenör för Frestavägen etapp 2 (den norra delen) är klar. Arbetet kommer att påbörjas i augusti.

Sollentuna kommun och NCC har upprättat ett entreprenadkontrakt för bygget av ca 900 m väg inklusive en nybyggnation av bro över Snuggabäcken och det som ska bli det Blågröna stråket.

Vägen skall byggas om från väg till stadsgata med kantstensparkeringar, busshållplatser, gång- och cykelvägar, vägbelysning. VA-ledningar, fjärrvärmeledning, el/kraft och tele-optoledningar ingår också i ombyggnationen.

Det kommer även att planteras totalt 107 träd utmed hela sträckningen av vägen. Gäller både etapp 1 och 2

Arbetet kommer att starta efter semestern och kommer att pågå i ca 1,5 år.

 

Arbetet medför trafikomläggningar

Arbetet kommer att medföra trafikomläggningar som kommer att beröra de som bor vid vägen, men även genomfartstrafiken kommer att beröras.

Trafikomläggningarna kommer att skyltas på plats samt uppdateras på projektets webbplats:

www.sollentuna.se/vasjon

 

Publicerad: 23 juni 2016