Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

En grön skogsbacke där det tidigare bedrivit industri.

Rökeriet ska saneras

Marksaneringen har startat vid Rökeriet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun ska sanera Rökeriet, före detta Fresta industriområde.

I området finns föroreningar från småindustri, sopförbränning och tippning av material. Jorden innehåller framförallt höga halter av tungmetaller som ska tas bort. Arbetsområdet stängslas in och ett dammskydd sätts upp mot Edsängen.

Våra konsulter WSP kommer att ta prover och tillsammans med entreprenören kontrollera att arbetet genomförs på ett effektivt och säkert sätt.

Förorenade massor schaktas upp och körs till godkänd mottagningsanläggning och rena massor återanvänds för återställning. Transport kommer att ske med ca 10 trailers och lastbilar med upp till 30 transporter per dag.

Ytan kommer under utbyggnaden av Väsjön att användas som tillfällig parkering. Slutlig användning för Rökeriet är inte klargjort.

Tidplan: Vår entreprenör NCC påbörjar arbetet med provgropsgrävning, etablering och förberedande schakter. Saneringen ska vara avslutad i mitten av januari 2018 och återställningsarbeten och färdigställande ska vara klart i mars 2018.

Arbetstid: kl 07.00 på vardagar och avslutas normalt kl 16.00.

Publicerad: 6 september 2017