Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Köpa mark i Väsjön

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Välkommen till Sollentuna kommuns sida för markförsäljning i Väsjön. Kommunen är en av fastighetsägarna i Väsjön och äger mark i flera delområden.

I Väsjön kommer det att byggas både bostadsrätter, hyresrätter, flerbostadshus, villor och radhus. I delområdena Väsjö torg och Södra Väsjön har Sollentuna kommun sina stora markinnehav i Väsjön.

Inbjudan till markförsäljnings- och markanvisningstävlingar

Är du exploatör med intresse för att köpa mark i Väsjön? Exploatörer kan anmäla sig till vår intresselista för löpande information och inbjudningar till kommande markförsäljnings- och markanvisningstävlingar i Väsjön. Intresseanmälan skickas till mark@vasjon.nu.

Inbjudningar till markförsäljnings- och markanvisningstävlingar vänder sig till exploatörer som är intresserade av att vara med och bygga i Väsjön. Lotternas storlekar varierar liksom innehåll och upplåtelseformer.

Om du är intresserad av en villatomt i Väsjön, se information i avsnitt nedan om Södersätra.

Väsjö torg

I Väsjö torg kommer bebyggelsen att bestå av flerbostadshus och stadsradhus, hyresrätter och bostadsrätter. Kommunen sålde 2016 ett kvarter till Well fastigheter Holding AB via markförsäljningstävling.

Den 7 december 2017 beslutade kommunfullmäktige i Sollentuna kommun att godkänna tecknade avtal för två av de fem lotter som Sollentuna kommun haft med i sin senaste markförsäljningstävling i Väsjön. De aktuella vinnarna är; - Lott A: Bonava (231 hyresrättslägenheter och sex stadsradhus) - Lott C: Conara Projektutveckling AB (65 lägenheter och sex stadsradhus). För tre av lotterna, som ingick i tävlingen och som omfattar ca 200 bostäder, pågår fortfarande förhandlingar.

Den fortsatta markförsäljningen i Väsjö torg kommer att ske i etapper och presenteras här på sidan. För Väsjö torg har en markförsäljningsstrategi tagits fram.

Markförsäljningsstrategi för Väsjö torg 

Läs mer om Väsjö torg här.

Ribbings väg

Kommunen genomförde en markanvisningstävling under 2016 i Ribbings väg. Tävlingen omfattade tre lotter i slänter ner mot Sportfältet. Totalt inkom 19 anbud till tävlingen.  Fastighets AB Balder (86 lägenheter), Botrygg Bygg AB (34 lägenheter) och Titania bygg VVS AB (88 lägenheter) vann varsin lott.

Läs mer om Ribbings väg här.

Södersätra

Inom delområdet Södersätra äger kommunen ett mindre antal villatomter.  De flesta av villatomterna i Södersätra ägs av privatpersoner eller exploatörer. Försäljning av kommunens villatomter planeras att ske via en fastighetsmäklare under våren 2019. Kommunen har ingen tomtkö för villatomter.

Södra Väsjön

Kommunen är ensam fastighetsägare i Södra Väsjön. Bebyggelsen kommer att bestå av flerbostadshus och stadsradhus. Markförsäljning/Markanvisning kommer att ske i etapper efter att planen har antagits. Etapperna kommer att presenteras här på sidan.

Läs mer om Södra Väsjön här.

Norrsätra verksamhetsområde

I Norrsätra verksamhetsområde möjliggörs utveckling av bland annat kontor, lättare industri och bilservice. Området är beläget mellan Frestavägen och Norrortsleden i norra delen av Väsjön, angränsande till Upplands Väsbys kommun. Delar av området ägs av JM AB. Kommunen planerar att sälja tomter via anbudstävlingar eller mäklare med förväntad säljstart under 2018.

Läs mer om Norrsätra verksamhetsområde här.

Företag med intresse av mark i Sollentuna kan registrera sig på kommunens intressentlista.

Norrsätra och Västra Norrsätra

Kommunen är en av fastighetsägarna i Norrsätra och Västra Norrsätra. Planarbetet har ännu inte startat för dessa områden.

Läs mer om Norrsätra och Västra Norrsätra.

Bostadsförsäljning

Genom Samsyn Väsjön samarbetar Väsjöns byggherrar. Bland annat har de en gemensam webbplats. För att köpa en bostad kontaktar du det byggbolag som bygger den bostad du är intresserad av.

Samsyn Väsjön för dig som är intresserad av boende i Väsjön

Byggemenskaper - när privatpersoner går samman för att bygga

En byggemenskap innebär att flera privatpersoner går samman för att i egen regi köpa mark, anlita konsulter (t ex projektledare och arkitekter), projektera, upphandla entreprenör och låta bygga bostäder som privatpersonerna sedan själva bor i, till exempel stadsradhus eller flerbostadshus.

Information om Föreningen för byggemenskaper.

 

 

Publicerad: 13 december 2018