Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Aktuella arbeten i Södersätra

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Här informerar vi om pågående arbeten i Södersätra. 

20160628 - Semesterstängt i tre veckor

Under vecka 28–30 har entreprenaden i Södersätra semesterstängt och det kommer endast att bedrivas en del mindre underhållsarbeten.

 

20160601 - 1 juni påbörjas asfalteringen i Södersätra

Asfaltering kommer att ske på Norrsätravägen, Hirdgränd, delar av Solstigen, Spånvägen och delar av Hemmingsväg . Det blir begränsad framkomlighet i området och arbete kommer att bedrivas efter ordinarie arbetstid.

 

20151126 - Ytterligare riskanalys genomförs i Södersätra

Under vecka 49 kommer Grontmij, på uppdrag av Sollentuna kommun, att genomföra ytterligare fördjupningar i arbetet med en riskanalys i Södersätra.

Arbetet medför att vissa fastigheter kommer att få besök och man kommer att kontrollera bland annat grundläggningen av husen. 

20151102 - Preliminär tidplan

SVEAB utför från oktober och fram till hösten 2016 arbeten inom Södersätra för att bygga ut vägar, vattenledningar och avlopp.

Fastighetsägare som berörs av ovanstående arbeten kommer att kontaktas i god tid.

Under den här perioden kommer vissa vägar delvis att ha begränsad framkomlighet.

Den preliminära tidplanen för området hittar du här. 

Läs mer om SVEABs arbete i området.

 

20150914 - Pågående och planerade arbeten för projektet i området Södersätra

SVEAB har påbörjat etablering i området Södersätra.

Arbetet kommer påbörjas vid Hövdingevägen och Norrsätravägen.

Allt eftersom projekt kommer igång och vi arbetar oss fram på respektive väg så kommer vi att öppna upp och arbeta på flera vägar.

För oss är det viktigt att alltid se till så att framkomlighet finns och att ni boende blir informerade om vad som pågår.

Representanter från platsledningen i Sollentuna Energi, Sollentuna Kommun och SVEAB arbetar idag med att se till så att alla avtal, besiktningar och övriga markfrågor är lösta vid de fastigheter och vägar som produktionen kommer att påbörjas vid.

Detta arbete kommer pågå tills vi är klara i hela området Södersätra.

Tider:

SVEAB arbetar utefter en tidplan som är tänkt för entreprenaden.

Information gällande när arbeten påbörjas kommer platsledningen i SVEAB ihop med Sollentuna Energi och Sollentuna kommun löpande kommunicera ut till er via brev och muntlig kommunikation på plats. 

Utsättning, tomter:

I området så kommer det att sättas upp en massa käppar med olika färger på, en del käppar kommer ha samma färg. Nedan är en förklaring på vad varje färg betyder.

  • Servisavsättningen för vatten, avlopp och dagvatten kommer att sättas ut med en käpp på er tomt och den kommer att vara blå under tiden vi arbetar med er avsättning. När vi är klara så kommer en träregel att sättas upp med rödfärg och nivåer på era ledningar.
  • Den tomtmarkering som visar er fastighet är utsatt med en träkäpp med blåfärg. Där förändring av fastighetsmark skall ske kommer den nya tomtgränsen att markeras med en träkäpp med rödfärg.
  • Utsättning av bakslänt för väg kommer att vara käppar med rosafärg.

  

Kontaktpersoner:

Har ni frågor kring projektet så kontakta nedan personal;

Byggledare Sollentuna Energi
Stig Andersson, tel: 070-861 63 35

Platschef SVEAB
Fredrik Almgren, tel: 070-458 76 80