Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Entren till Väsjön

Balder (vinnare lott A) har ritat en 13 våningar hög byggnad vid korsningen Ribbings väg/Edsbergs allé.

Ribbings väg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Ett förslag till detaljplan har tagits fram som innehåller ca 270 nya lägenheter i anslutning till Ribbings väg i den norra delen av Edsberg.

Syftet med detaljplanen är att uppföra ny bostadsbebyggelse intill Ribbings väg, samt den nya gatan Edsbergs allé. Denna nya gata tillsammans med bebyggelsen kommer länka samman Edsberg med Väsjön. Planen syftar också till att bevara delar av befintlig naturmark, samt att möjliggöra en ombyggnad av Ribbings väg med bl a gång- och cykelbana på dess norra sida.

Granskning pågår

Samråd genomfördes 2016. Under 2017 har planhandlingarna bearbetats och planförslaget finns nu utställt för granskning under tiden 1 februari - 1 mars 2018.

Planhandlingarna finns tillgängliga på planprojektsidan (länk nedan).  Under granskningstiden finns detaljplanen även utställd:

  • I kommunhusets entré helgfri måndag-onsdag, fredag 8.00-17.00, torsdag 8.00-19.00.
  • I butiken på Edsbergs torg 18 (öppet torsdagar kl 14:00-17:00).

Synpunkter på förslaget ska meddelas skriftligen till: kommunstyrelsen@sollentuna.se, eller Sollentuna kommun, Kommunstyrelsen, 191 86 Sollentuna.

Så här ser den fortsatta tidplanen ut:

  • Antagande: kvartal 2 2018
  • Laga kraft: 2018

Mer om planförslaget och samtliga planhandlingar finns på den här länken:

Detaljplan Ribbings väg

 

Byggherrar

Kommunen genomförde en markförsäljningstävling under 2016. Tävlingen omfattade tre lotter i slänten ner mot Sportfältet på Ribbings vägs norra sida. Totalt inkom 19 anbud till tävlingen. Ett bidrag uppfyllde inte de formella kraven, men övriga 18 bidrag gick vidare för utvärdering. Förslagen bedömdes både utifrån pris och gestaltning. Fastighets AB Balder (86 lägenheter), Botrygg Bygg AB (34 lägenheter) och Titania bygg VVS AB (88 lägenheter) vann varsin lott.

Redan i maj 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden ett markanvisningsavtal med Sollentunahem som därmed fått en direktanvisning mellan lott A och B. Sollentunahem ska även bygga på sin egen fastighet Esset 1–2. Totalt ca 90 hyreslägenheter inklusive 6 stycken LSS bostäder.

TIDPLAN

Startmöte med byggherrar

8 november 2016

Granskning detaljplan       

Kvartal 4 2017

Antagande plan och avtal

Kvartal 1 2018

Laga kraft (tidigast)                                

Kvartal 2 2018

Byggstart allmän plats       

preliminärt 2019

Byggstart kvartersmark

preliminärt 2020