Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Visionsbild över Väsjö torg.

Väsjö torg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Väsjö torg är kvarteren alldeles intill Väsjöbacken. Precis som övriga Väsjön får området en unik närhet till stad och kommunikationer men också till aktiviteter och naturupplevelser i Väsjöbacken, Edsbergs sportfält och de angränsande naturreservaten.

Den 13 april 2011 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Väsjön mellersta. Planen vann laga kraft den 22 januari 2014.

Småskaligt och variationsrikt

Enligt planen för Väsjö torg blir bebyggelsen småskalig och variationsrik, med allt från flerbostadshus till stadsradhus och olika upplåtelseformer: bostadsrätt, äganderätt, hyresrätt och ägarlägenhet. 

 

Aktuell utbyggnad

– Parkeringsyta iordningsställs på överlasten på Väsjö torg. Denna omfattar stängsel och avstängning mot slänter, samt tillfällig belysning. Det blir en ny infart från Frestavägen.

– Under skidsäsongen utförs i första hand arbeten utanför P-ytan. Viss komplettering sker under veckorna då parkeringsbehovet inte är lika stort.

– Arbetena utanför P-ytan omfattar sanering i slänten mot Rökeriet, och förberedelse för väg där Edsbergs allé och Slalomvägen senare skall anläggas.

 

Framkomlighet under arbetet

Alternativ väg – promenadvägen längs skogsbrynet vid Väsjöbackens parkering stängs av. En alternativ promenadväg går längs den nyanlagda delen av motionsslingan via hoppbacken - den rosa markeringen på kartan.

Väsjöbackens parkering flyttas innanför inhägnaden och nås via en infart från Frestavägen som kommer att hållas öppen under skidanläggningens säsong. 

 

Arbeten som tar vid

– Hösten 2017 påbörjas lednings och gatuarbeten i de första gatorna, Edsbergs allé och Slalomvägen

Under 2017–2018 utförs arbeten på Rökeriet, sanering, stödmur för att ta upp höjdskillnad och anläggande av den permanenta P-ytan.

– Våren 2018 kommer det första kvarteret och Skolan börja byggas.

– Säsongen 2018–2019 kan förhoppningsvis parkeringen på Rökeriet användas. En permanent parkering kan inte byggas innan detaljplanen vunnit laga kraft. Del av parkeringen på Väsjö torg kan fortfarande hållas i drift.

 

Förstärkningsarbeten med påldäck

– Under 2018 påbörjas den fortsatta förstärkningen av mark och strandlinje med påldäck. Därefter kan ledningar och gator byggas ut.

– Arbeten med bryggor längs stranden utförs troligen vintern 2019–2020, så sommaren 2020 kan vi gå längs Väsjöns strand.

 

Markförsäljning

Husbyggarna kommer in succesivt. Kommunen ser över försäljningsstrategin och vill snabba upp tempot. Det skall byggas ca 800 lägenheter och 80 stadsradhus, skola och förskolor. Kanske ca 200 lägenheter varje år, vilket skulle innebära att Väsjö torg skulle kunna vara färdigutbyggt 2024–2025.

De första markförsäljningstävlingarna har genomförts för Väsjö torg.  Läs hela markförsäljningsstrategin nedan. Eller gå direkt till vår sida för markförsäljningstävlingen. 

I planeringen ingår försäljning av byggrätter för ca 800 lägenheter i flerbostadshus och ca 80 stadsradhus.  Se bild med bebyggelsestruktur.

 

Utöver bostäder ingår även en ny skola med idrottshall, förskolor, äldreboende och annan service. För allmänna kommunikationer till och från området planeras förutom för bussar och utbyggda cykel- och gångvägar även för en linbana mellan Häggviks station och Väsjön via Rudbecksskolan.

Tidplan och utbyggnadsordning

Den första markförsäljningstävlingen har genomförts för Väsjö torg och ett exploateringsavtal för det första kvarteret vid korsningen Edsbergs allé har upprättats. 

Markförsäljning kommer fortsätta med ett kvarter i taget utmed Edsbergs allé. Därefter fortsätter markförsäljningstävlingarna successivt ner mot vattnet.

Byggstart för bostäderna beräknas ske under våren 2018 och skolan kan börja byggas hösten 2019.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av mark i Väsjön torg, skicka en intresseanmälan till mark@vasjon.nu

Publicerad: 24 augusti 2018