Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

3D-modell över Tureberg

3D-modell över Tureberg, Illustration: Mentaform

Tureberg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Tureberg ska bli en mer trivsam och färgstark stadsmiljö med bostäder, högklassiga gång- och cykelstråk samt en levande stadspark. Utvecklingen sker etappvis och innebär en hel del byggnadsarbeten.

Just nu pågår ett omfattande arbete med förnyelse av bebyggelsen i Västra Tureberg. I området ingår bla. gamla Sollentunamässan, Malmvägen, Malmparken och kvarteret Tabellen. Ambitionen är att bebyggelsen i Västra Tureberg ska utgöra en naturlig fortsättning på den täta stadsbebyggelsen som finns/ uppförs i östra delen av centrum. Längre ned på denna sida hittar du mer information om en del av de projekt som påbörjats och kommer att påbörjas i Tureberg.

Utvecklingen ska bidra till ett rikt stadsliv i området och rymma bostäder med blandade upplåtelseformer, kontor och  handel, liksom publika verksamheter, skola/ förskola och äldreboende. Naturliga, tilltalande och trygga gång- och cykelvägar från stadsdelens västra delar till Edsviken ska byggas och bättre bullerskydd mot järnvägen ska skapas med hjälp av skyddande bebyggelse. Malmvägen ska utvecklas till en boulevard och anslutas direkt till Turebergsleden, som en naturlig förlängning av Turebergs allé.

Turebergsdialogen 2012

I maj 2012 bjöd kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott in kommuninvånarna till ett dialogmöte, den sk. Turebergsdialogen. Dialogmötet ägde rum i Sollentuna centrum där politiker och tjänstemän lyssnade på synpunkter och svarade på frågor från allmänheten. Det fanns även en enkät att fylla i om utvecklingen av Västra Tureberg. Inkomna synpunkter har utgjort underlag för uppdraget att utveckla området.