Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

3D-modell över Tureberg

3D-modell över Tureberg, Illustration: Mentaform

Västra Tureberg utvecklas

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I Västra Tureberg börjar området kring Malmparken förändras under våren 2018. Här kommer flera byggarbeten pågå i etapper under 2018-2020, vilket innebär att störande ljud och begränsad framkomlighet kan uppstå.

Tureberg ska bli en mer trivsam och färgstark stadsmiljö med bostäder, högklassiga gång- och cykelstråk samt en levande stadspark. I området ingår bla. gamla Sollentunamässan, Malmvägen, Malmparken och kvarteret Tabellen. Ambitionen är att bebyggelsen i Västra Tureberg ska utgöra en naturlig fortsättning på den täta stadsbebyggelsen som finns/ uppförs i östra delen av centrum. 

Byggnadsarbete pågår under 2018-2020

I Västra Tureberg börjar området kring Malmparken förändras under våren 2018. Här kommer flera byggarbeten pågå i etapper under 2018-2020, vilket innebär att störande ljud och begränsad framkomlighet kan uppstå. På Attundagränd har trafiken blivit enkelriktad, från Oppegårdsstråket kommer man dit och sedan får man ta en provisorisk väg bakom byggarbetsplatsen.

De olika byggprojekten omfattar:

  • Tingsrättens utbyggnad, Färgskrapan
  • Tusbystråket
  • Malmparken

Frågor om arbetet

Om du har frågor om något av projekten under byggtiden är du välkommen att skicka in dessa i vårt webbformulär. Mer information hittar du även i vårt projektkontor på Hvidovrestråket 3, välkommen förbi!

Färgskrapan

Arbetet med Tingsrättens utbyggnad Färgskrapan startade innan jul och under våren har Skanska börjat med grundläggning av hus, sk. spontning. I samband med detta kommer en del lokala gatuavstängningar förekomma och en del störande ljud kan uppstå. Färgskrapan beräknas vara färdig under våren 2020.

Ombyggnad av Tusbystråket

I april-maj kommer även en del av Tusbystråket att byggas om för att öppnas upp mot ett nytt entrétorg framför Tingsrätten. Det innebär att bron vid den norra pendeltågsuppgången mot Malmparken kommer rivas, tillsammans med trappan, den södra muren och cykelstället.

Under byggtiden kommer gång och cykeltrafiken att påverkas och passerande kommer hänvisas till en temporär gång för att ta sig till och från Sollentuna station på denna sida.  Samtidigt som byggnationerna i området påbörjas kommer även en vattenledning läggas om och en omdirigering av promenadstråk kommer göras.

Malmparken, Sollentunas framtida stadspark

I Malmparken börjar arbetet med att skapa Sollentunas framtida stadspark. Arbetet startar i maj och kommer pågå under ca 1 år. Parkens utveckling har sin grund i resultatet från den medborgardialog som kommunen genomförde i september 2016.