Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Illustration som visar hur ett kvarter med nya bostäder på köpcentret Stinses yta kan se ut.

Bebyggelse på Stinsens mark, visionsbild: Arkitema Architects

Södra Häggvik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I Södra Häggvik finns det både pågående och gällande detaljplaner för ca 4 000 nya bostäder, nya lokaler för handel, kontor och kommunal service som skolor, förskolor m.m. Storleksmässigt motsvarar planerna för Södra Häggvik ett helt nytt Väsjön.

Södra Häggvik ingår i den regionala kärnan Kista- Sollentuna Häggvik. Ett område som ska utvecklas till en tät och blandad stadsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen. 

Idag utnyttjas området framför allt för handelsverksamhet men här finns även inslag av kontor och en del småindustri. Inom området ligger Stinsens köpcentrum, ICA Maxi, Coop, Systembolaget, Willys, K-Rauta och Webers betongfabrik.  Det innebär att ca 2000 personer arbetar i området, men där finns inga boende som befolkar området dygnet runt.

I södra Häggvik planeras det nu för nya allmänna funktioner, torg, en ny stadsdelspark, skola, förskolor och nya alléplanterade gator. Platser som ska bjuda in människor till området och göra det till en levande stadsdel under en större del av dygnet.  

Grönska och hållbart resande

Kommunens och fastighetsägarnas ambition är att främja hållbara resval, att så många som möjligt ska kunna nyttja kollektivtrafik eller gå och cykla till sina målpunkter. Det är även viktigt att skola och rekreation placeras centralt och lättillgängligt i området.

Pågående planer i Södra Häggvik

I pågående och gällande detaljplaner finns möjlighet att bygga ca 4 000 nya bostäder, samt lokaler för handel, kontor och kommunal service som skola, förskolor och idrottshall m.m. Storleksmässigt motsvarar planerna för Södra Häggvik ett helt nytt Väsjön. 4 000 nya bostäder innebär ca 10 00012 000 nya invånare. 

Stämpeln

Befintliga byggnader inom fastigheten Stämpeln rivs. Här planeras ett handelskvarter, anpassat till den stadsmiljö som i området.

Traversen

Planerna för Traversen utgör den sista pusselbiten i utbyggnaden av Turebergs allé som kommer bli den gata som länkar samman Södra Häggvik med centrala Sollentuna. Här planeras det för nya kvarter med ca 250 nya bostäder.

Stinsen

Planen för Stinsens köpcentrum har varit ute på program. Fastighetsägaren vill riva den befintliga byggnaden och bygga drygt 1 000 bostäder, här planeras även mark för en skola och idrottshall.

Städet 1

Fastighetsägaren och ICA Maxi har ansökt om att ändra detaljplanen för att öka andelen bostäder samt för att ändra läget på en park i området. 

Städet 2

På fastigheten Städet 2 kan det bli ca 1 500 smålägenheter, där många av bostäderna uppförs i de tre i höghus som planeras i området.

Publicerad: 2 maj 2019