Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Visionsbild över radhus på taken i kvarteret Traktören 5

Radhus på taken i kvarteret Traktören 5. Idéskiss: Stadion Arkitekter AB

Traktören

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I kvarteret Traktören i Tureberg kan radhus på taken bli verklighet i både södra och norra änden. Fastighetsägarna D. Carnegie AB och Sollentunahem har båda ansökt om ändring av detaljplan för att kunna bygga radhus på sina befintliga hus.

Traktören 5, D.Carnegie AB

Fastighetsägaren D. Carnegie AB har ansökt om en ändring av detaljplanen för att bygga radhus på sina befintliga hus inom fastigheten Traktören 5, vid norra Malmvägen. Ansökan gäller även ett punkthus på gården som kan bli upp till 20 våningar. Totalt handlar det om ca 140 nya lägenheter som kan tillkomma, om planen genomförs.

Traktören 6-13, Sollentunahem

Sollentunahem vill också bidra till Turebergs utveckling och ge större möjlighet att välja olika typer av bostäder i området. De har ansökt om en planändring för att bygga cirka 86 nya lägenheter i form av radhus på befintliga tak och ett 17 våningar högt hus på gården, båda i trä. Ansökan gäller kvarteret Traktören 6-13. Tanken är att Sollentunahems radhus kan placeras på låghusen längst söderut i kvarteret vid Malmvägen/Mässvägen och bestå av en våning med loft.

Publicerad: 21 december 2018