Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Före detta mässområdet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Arbetet med att ändra detaljplanen för gamla mässområdet pågår. Under december 2017- mars 2018 genomförde kommunen en markanvisningstävling för ett nytt kvarter i området. Ett vinnande bidrag har nu valts ut.

Innan jul gick kommunen ut med en markanvisningstävling för ett kvarter i f.d. mässområdet, centrala Sollentuna. De nya kvarteren inom mässområdet innehåller totalt ca 600 bostäder, handel, kontor och andra verksamheter. Tävlingen avslutades 15 mars och kommunen har nu valt ut ett vinnande bidrag. 

Det vinnande bidraget i markanvisningstävlingen

Arbetet med att ändra detaljplanen för gamla Mässområdet pågår. Syftet är att skapa förutsättningar för utbyggnad av en levande stadsdel med blandade funktioner och en hållbar stads- och trafikstruktur. Inom området mellan Turebergsleden, Bagarbyvägen, ”Servicehuset” och järnvägen, ska befintliga mässhallar ersättas med nya kvarter som ska innehålla främst bostäder och kontor. I husens bottenvåningar kommer det att finnas lokaler för handel och annan service, som bidrar till en levande gatumiljö.

Malmvägen ska förlängas till Turebergsleden, och Turebergsleden byggs om till en alléplanterad stadsgata. Avsikten är att gator och torg inom området ska utformas till trivsamma platser, så att de lockar till vistelse och möten. Gång- och cykeltrafiken ska prioriteras inom området.

Arbetet har inletts med framtagande av övergripande strukturskisser. Under 2017 togs samrådshandlingar fram och samråd pågick under perioden 2017-12-20 - 2018-02-12. En slutgiltig detaljplan beräknas vara färdig  under 2018. Utbyggnaden kommer därefter att sträcka sig över ett antal år.

Publicerad: 3 januari 2019