Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Himlen speglar sig i sjön Väsjön. I bakgrunden ser vi vassen vid den västra stranden och ytväxtlighet på vattenytan.

Vattenspegeln kommer att bli tydligare när en del av ytväxtligheten tas bort.

Förberedelser inför muddringen av sjön Väsjön har startat

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Klarvattenytorna blir fler och sällsynta växter får bättre förutsättningar när muddringen avlägsnar ytväxtlighet och bottensediment.

Startmötet för muddringen är avklarat och entreprenören har börjat att etablera sig vid sjön Väsjön. Muddringen kommer att pågå under hösten och vintern.  Arbetet kommer att vara koncentrerat till den västra stranden.

Muddring kommer genomföras med hjälp av grävmaskiner som schaktar bort det översta lagren och sugmudderverk som suger och pumpar bort bottensedimentet. Därefter kommer dessa muddringsmassor att placeras på land så att sjövattnet kan rinna bort innan massorna transporteras vidare till behandling eller deponi.  

Syftet med muddringen är att öka klarvattenytorna och ta bort en del av den vattenvegetationen som finns där i dag och istället gynna mer sällsynta arter — bland annat de rödlistade Uddslinke och Uddnate. Detta förstärker även Väsjöns visuella kvaliteter – vattenspegeln blir större och tydligare. Genom att muddra avlägsnas också en del av det fosforrika bottensedimentet.

Rensning längs med stranden görs för att kunna bygga den nya kajen längs med Väsjöns västra delar – bland annat för att bereda plats för de bryggor som ska anläggas där.

Gångvägen längsmed den västra stranden är nu avstäng i och med att området blivit inhägnat arbetsområde.

Läs mer om sjön Väsjön

 

Publicerad: 5 oktober 2017