Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Juni 2019 – aktuell status i Väsjön

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Arbetet fortsätter med Väsjön – Sollentunas största stadsutvecklingsprojekt.

Frestavägen beräknas vara klar 2020

Entreprenaden för ombyggnad av Frestavägen fortsätter. Nu pågår VA-arbeten och etappvis färdigställande av gång- och körbanor. En ny nätstation är byggd och framför den syns uppfyllnad för den nya vägen, som kommer betydligt högre upp än den gamla.

Under våren och sommaren 2019 utför kommunen också arbeten på Frestavägen söder om Gustavsbergsleden där bl a gång och cykelväg byggs ut. Allt arbete längs Frestavägen (norr om Gustavbergsleden) beräknas vara klart under våren 2020.

Blågröna stråket

Arbeten pågår för att färdigställa den norra delen av det Blågröna stråket mellan Kastellgården och upp till Norrortsleden och tunneln till Törnskogens naturreservat.

I den södra delen av det Blågröna stråket är planen att arbete påbörjas med pålning för promenadbryggor som sammanbinder promenadvägen nedanför skidbacken med gamla badplatsen. I samband med dessa arbeten rivs den gamla dansbanan för att bereda plats för en ny naturlekplats.

Muddringen i Väsjön

Muddringen i sjön Väsjön är avslutad. De arbeten i vatten som kommer att fortsätta berör gångbryggor och bygge av kaj mot Väsjö torg.

Väsjö torg

Från augusti 2019 påbörjas arbeten med utbyggnaden av flera vägar och kaj inom Väsjöns delområde Väsjö torg.

I arbetena ingår pålning vilket kommer att medföra en del buller. Arbetena beräknas pågå under två år och kommer att utföras vardagar mellan kl 07:00 och 19:00

Fartbegränsningar i Södersätra

Det har kommit en del synpunkter kring trafiken inom Södersätra och att inte alla respekterar fartbegränsningarna. Sollentuna kommun har därför köpt in och ska montera fler uppmaningsskyltar om att iaktta försiktighet vid körning i området. Kommunen har monterat fysiska farthinder på några av gatorna i Södersätra för att få ned farten.

Skolor och förskolor

Utbyggnaden av skolor och service i Väsjön planeras och sker i takt med inflyttningen i området. I de planer som finns just nu ingår bland annat förslag på två förskolor och en skola.

Väsjöskolan, som är planerad att stå klar tidigast 2022 kommer att byggas i två etapper. I den första etappen ingår en F-3-skola med plats för ca 360 elever. I etappen ingår också en tillfällig förskola. I etapp två byggs Väsjöskolan ut till en F-9 skola med plats för totalt 900 elever. Väsjöskolan kommer att ligga vid området Väsjö torg.

I planerna just nu finns även en förskola i Södersätra. Förskolan ska rymma ca 140 barn och planeras preliminärt vara klar januari 2021.

Publicerad: 4 juli 2019