Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Visonsbild över Väsjön

Visionsbild över Väsjön

Stadsutvecklingsprojektet Väsjön

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Projektet drivs av Sollentuna kommun genom en egen enhet inom stadsbyggnadsavdelningen och i samarbete med Sollentuna Energi & Miljö (SEOM) samt övriga intressenter i området.

Sollentuna är en snabbt växande kommun med ett stort behov av nya bostäder.
Redan under framtagandet av översiktsplanen 1988 har Väsjön identifierats som ett
möjligt framtida bostadsområde. I planen konstaterades att det befintliga området
behöver stora investeringar i VA-försörjningen och att en helhetssyn behövde göras
för området. År 2003 fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram
detaljplaner för Norrsätra och Södersätra med utgångpunkt att bostadsproduktionen kunde påbörjas när Norrortsleden öppnades för trafik 2008.

Väsjön är uppdelat i elva delområden varav tre detaljplaner har vunnit laga kraft.
Dessa är Väsjö torg, Norrsätra verksamhetsområde och Södersätra.

Publicerad: 27 september 2018