Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vem tjänar på att det skapas 4 400 nya bostäder i Väsjön?

Alla invånare i Sollentuna, närboende och de människor och föreningar som brukar Väsjöområdet och sportfältet ska gynnas av bostadsutvecklingen.

  • Fler har möjlighet att bo kvar i Sollentuna.
  • Kommunen blir attraktivare samtidigt som man tar ansvar för bostadsförsörjningen i stockholmsregionen och nya invånare kan beredas plats.
  • Sollentunas invånare får ett rikare kultur- och friluftsutbud.
  • Idrottsföreningar får nya och modernare anläggningar och miljöer att verka i.
  • Resultatet blir en stabilare plattform för företagande, arbete, kommunal service som utbildning med mera.
  • Med utvecklingen totalt sett nås en även en positiv prisutveckling på bostäder.
  • Skatteintäkterna ökar.