Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Hur ser tidplanen för projektet ut?

Sollentuna kommuns utbyggnad av vägar, vatten- och avlopp samt övrig infrastruktur startade 2010 beräknas vara klar 2028. Utvecklingen av bostäder mm beräknas därefter att pågå i flera år. Första inflyttning i nya flerbostadshus beräknas ske 2019.