Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Hur finansieras projektet?

Projektet finansieras med intäkter från markförsäljningar, gatukostnadsersättningar och genom andra intäkter.