Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Hur är vattenkvaliteten i Väsjön och de övriga sjöarna i området?

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Väsjön och de övriga sjöarna Snuggan, Rösjön och Fjäturen har en vattenkvalitet som är i nivå med andra sjöar i Stockholmsområdet. Trots att ingen dagvattenrening finns i Väsjöområdet idag så bedöms Väsjön ändå ha en måttlig ekologisk status vilket innebär att den ligger i mitten på en skala dålig till hög miljöstatus. Ekologisk status är ett begrepp som beskriver hur sjöar och vattendrag mår d v s den ekologiska och den kemiska statusen.

Väsjön och de övriga sjöarna i området ingår i Havs- och vattenmyndigheten nationella miljöövervakningsprogram.

Publicerad: 17 juni 2015