Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vad innebär fastighetsregleringar?

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I takt med att detaljplanerna i Väsjön antas och vinner laga kraft börjar Sollentuna kommun att bygga ut gator, gång- och cykelbanor, parker m.m. Samtidigt startar SEOM, Sollentuna Energi & Miljö, arbetet att anlägga vatten- och avloppsledningar.

För att möjliggöra utbyggnaderna behöver kommunen på vissa ställen använda ett större vägområde än det som finns idag. Det medför att privat mark, som i detaljplanerna är angiven som allmän platsmark, behöver lösas in av kommunen. 

Publicerad: 5 april 2018