Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Hur går det till om jag som fastighetsägare måste sälja mark till kommunen?

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

När det gäller fastighetsregleringar strävar kommunen efter att nå överenskommelser med de fastighetsägare som är berörda.

En överenskommelse kan nås på två sätt:

  1. kommunen och fastighetsägaren tecknar en överenskommelse om s.k. fastighetsreglering. I överenskommelsen anges vilket område som ska lösas in av kommunen och vilken ersättning som utgår. Med stöd av överenskommelsen ansöker kommunen sedan om fastighetsreglering hos Lantmäteriet.
  2. om ingen frivillig överenskommelse kan nås ansöker kommunen om fastighetsreglering direkt hos Lantmäteriet och får på så vis förfoganderätt över områdena som är nödvändiga för vägutbyggnaderna.

Ersättning erbjuds dels per kvadratmeter mark och dels för tomtanläggningar (t.ex. buskar och träd).

Enligt gällande lagstiftning ska ersättningen för mark som tas i anspråk för allmän plats bestämmas med hänsyn till de planförhållanden och den detaljplan som rådde närmast innan marken angavs som allmän plats.

Ersättningen för tomtanläggningar är beräknad utifrån Lantmäteriets handledning gällande värdering av tomtanläggningar vid intrång. Ni som fastighetsägare kan välja att behålla tomtanläggningarna genom att flytta tomtanläggningarna till en del av fastigheten som inte ska ianspråktas. Ersättning för berörda tomtanläggningar kommer betalas oavsett om ni väljer att flytta på dem eller inte.

 

 

-

 

 

 

 

 

Publicerad: 30 oktober 2015