Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Hur påverkas trafiken på Frestavägen och i Edsberg?

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Många av de som i framtiden bor i eller besöker Väsjön kommer att färdas med bil. Hur påverkar det trafiken på Frestavägen och i Edsberg?

Utbyggnaden av Väsjön kommer att generera mer trafik på omgivande gatunät i framtiden. Det är dock svårt att förutse hur trafiken och vårt resande kommer att se ut långt fram i tiden eftersom trafiken påverkas av en rad olika omvärldsfaktorer. Trafiken från Väsjöområdet kommer inte att uppstå från en dag till en annan, den kommer att öka successivt allteftersom Väsjöområdet byggs ut. Det långa tidsperspektivet ger kommunen möjlighet att jobba med trafikfrågorna ur ett långsiktigt perspektiv.

Sollentuna kommun kommer att arbeta aktivt för att minska bilberoendet inom Väsjöområdet genom att planera för en attraktiv kollektivtrafik och ett tillgängligt gång- och cykelnät som alternativ till bilen. Hur trafiken från området kommer att upplevas av de kringboende beror till stor del på hur gatumiljöerna ser ut där bilarna färdas i. Breda körbanor, avsaknad av cykelbanor och smala trottoarer leder till höga hastigheter och en otrygg trafikantupplevelse. Kommunen kommer därför att jobba långsiktigt med våra gator för att styra och anpassa biltrafiken till den miljö den färdas i genom en utformning som bidrar till sänkta hastigheter, genom utbyggnad av säkra gång- och cykelbanor och genom att prioritera kollektivtrafiken framför bilen.

Publicerad: 5 april 2018