Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Fastighetsplan Eldssjälen

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Planens syfte är att fastställa fastighetsindelningen inom kvarteret Eldssjälen i Väsjön.

Inom området finns idag en fastighet med verksamhetslokaler och en småhusfastighet. Berörd del av småhusfastigheten är obebyggd. Området föreslås utgöra en fastighet enligt plankarta, betecknad lotten A, se länk nedan.

Fastigheten ska användas för flerbostadsbebyggelse i överensstämmelse med förslag till ny detaljplan för Södersätra och Kastellgården.

Samråd pågick till och med 2010-05-28. Fastighetsplanen hanteras med så kallat enkelt planförfarande utan föregående utställning.

Kommunfullmäktige beslutade om antagande av fastighetsplanen den 13 april 2011. Planen har vunnit laga kraft.

Publicerad: 2 augusti 2016