Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Fastighetsplan Eldsflamman

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Planens syfte är att fastställa fastighetsindelningen inom kvarteret Eldsflamman i Väsjön.

Fastighetsplanen ligger även till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgifter. Området föreslås delas in i 14 fastigheter enligt plankarta, se länk nedan. Fastigheterna ska användas för bostadsändamål i överensstämmelse med förslag till ny detaljplan för Södersätra och Kastellgården.

Samråd pågick till och med 2010-03-18. Fastighetsplanen hanteras med så kallat enkelt planförfarande utan föregående utställning.

Kommunfullmäktige beslutade om antagande av fastighetsplanen 

Publicerad: 29 oktober 2015