Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Fastighetsplan Eldprovet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun har upprättat förslag till fastighetsplan för kvarteret Eldprovet inom Väsjön. Planens syfte är att fastställa fastighetsindelningen inom en del av detaljplaneområdet för Södersätra.

Området Eldprovet berör totalt åtta fastigheter, varav sju utgör småhusfastigheter och en utgörs av vägmark och exploateringsmark. Sex av fastigheterna har byggnader inom fastighetsplaneområdet, medan den sjunde (Norrsättra 1:34) inte har några byggnader inom fastighetsplaneområdet.

Området föreslås delas in i 28 fastigheter enligt plankarta, betecknade lotten A-Ö, se länk nedan. Fastigheterna ska användas för bostadsändamål i överensstämmelse med förslag till ny detaljplan för Södersätra och Kastellgården.

Ändringar efter samrådet
Samråd pågick till och med 2010-05-28. Till följd av synpunkter i samrådet har förslaget delvis förändrats, se underrättelsehandlingar nedan.

Kommunfullmäktige beslutade om antagande av fastighetsplanen den 13 april 2011. Planen har vunnit laga kraft.

Publicerad: 17 november 2015