Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Fastighetsplan Elddopet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Planens syfte är att fastställa fastighetsindelningen inom kvarteret Elddopet i Väsjön.

Inom området finns idag elva fastigheter med permanent- eller fritidsboende och en fastighet som utgörs av allmän platsmark.

Området föreslås delas in i 30 fastigheter enligt plankarta, se länk nedan.

Fastighetsplanen har ställts ut till och med den 2010-03-18. Kommunfullmäktige beslutade om antagande av fastighetsplanen den 13 april 2011. Planen har vunnit laga kraft.

 

Publicerad: 17 november 2015