Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Detaljplanering Södersätra

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Detaljplanen för Södersätra och Kastellgården fastställdes 10 juni 2014.

Godkända detaljplaner

Detaljplanerna för Södersätra och Kastellgården och Väsjö torg (fd Väsjön Mellersta) antogs av kommunfullmäktige den 13 april 2011 men överklagades till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen beslutade den 20 november 2013 att upphäva fullmäktiges beslut. 

Kommunen överklagade i sin tur Mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen och den 10 juni 2014 beslutade Mark- och miljööverdomstolen, med ett par undantag, att fastställa den överklagade detaljplanen. 

Att planen vunnit laga kraft innebär i sin tur att bl a utbyggnaden av vägar, vatten och avlopp i området kan starta. 

  • Samråd 3 hölls 2009-07-07 - 2009-09-10 
  • Utställning pågick till och med 18 mars 2010. 
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 13 april 2011. 
  • Detaljplanen och fastighetsplaner överklagades.
  • Detaljplanen fastställdes 10 juni 2014.
Publicerad: 19 september 2019