Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Södersätra

Södersätra

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Södersätras detaljplan skapar förutsättningar att bygga upp till ca 200 nya småhus och nya flerbostadshus nordost om sjön Väsjön.

Utbyggnaden innebär att det blir möjligt med en tätare bebyggelse i området och utgår från detaljplanen som antogs den 13 april 2011 och laga kraft den 10 juni 2014.

Södersätras detaljplan

Strandskydd

Vad gäller önskemålet om upphävt strandskydd längs Väsjöns östra strand gäller följande sedan den 29 januari 2015:

Regeringen upphäver Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 26 april 2013 om upphävande av strandskydd inom område som avses ingå i detaljplan för Södersätra och Kastellgården.

Beslutet finner du i dokumentet "Överklagan i fråga om upphävande av strandskydd inom område som ingår i detaljplan för Södersätra och Kastellgården" i länklistan nedan. 

Publicerad: 26 juni 2019