Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Visionsbild: DinellJohansson

Rökeriet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

På Rökeritomten planeras en parkeringsyta som kommer att samnyttjas för Väsjöbacken, skolan och som besöksparkering. Samråd pågår 30 maj–1 juli 2016.

Samråd pågår 30 maj-1 juli 2016. Granskning sker i december 2016 och antagande beräknas till februari 2017. 

När området runt Väsjön byggs ut behöver de befintliga parkeringarna till Väsjöbacken flyttas till ett nytt läge i Väsjön. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra nya parkeringar till Väsjöbacken inom det s.k. Rökeriområdet och i anslutning till dessa även skapa möjlighet att uppföra ett parkeringsdäck för bostadsparkeringar som ska kunna nyttjas av angränsande bostadskvarter i Väsjö torg.
I samband med planläggningen ska även möjligheten att anordna en återvinningsstation i anslutning till parkeringen studeras samt möjligheten att utöka skolans område mot parkeringen i syfte att utöka skolgården.

Dpl Rökeriområdet, parkering till Väsjöbacken - Publik projektsida.

 

Markföroreningsundersökningar: Läs mer under Mark & miljö.

Publicerad: 22 augusti 2017