Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Frestavägen

Frestavägen

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

När Norrortsleden öppnades fick kommunen ta över ansvaret för Frestavägen, som tidigare var en statlig väg. Idag trafikeras vägen av ca 5000 fordon per dygn men det kommer successivt att öka när Väsjöområdet börjar byggas ut.

Sedan Norrortsleden öppnades är inte längre Frestavägen genomfartsled och ansvaret för vägen har därmed övergått från Trafikverket till Sollentuna kommun.

Kommunens plan är att utforma Frestavägen som en stadsgata. Kommunen har medvetet lyft upp behovet av Frestavägens standard och trafiksäkerhet. Gatubredden är styrd av trafikflödet, busstrafiken, gång och cykelflödet, parkeringen, belysningen samt trädplanteringen.

Frestavägen blir ett centralt stråk genom området. Gatunätstrukturen utformas på de gåendes villkor och utformas med hänsyn till alla barn som kommer att vistas i området och som lätt ska kunna ta sig till skola och förskola.

En utbyggnad av Väsjöområdet innebär också nya behov av vatten samt ledningar för media och fjärrvärme.

Flytten av Frestavägen till en delvis ny sträckning handlar också om att flytta vägen till stabil mark. Alla geotekniska utredningar pekade ut svårigheter med Frestavägens nuvarande läge. Frestavägens konstruktion och strandlinjen mot Väsjön har redan idag fått ett förändrat läge och bör stabiliseras.

 

Frestavägen är uppdelad i två entreprenader

  • I entreprenad 2 ingår området från Kastellgården upp till kommungränsen mot Upplands Väsby.
  • I entreprenad 1 ingår etappen från infarten Gustavsbergsleden upp till Kastellgården.

 

Tidplan

  • Bron kommer att öppnas för trafik under våren 2018
  • Färdigställande av Frestavägen etapp 2 sommar 2018
  • Produktionsstart för Frestavägen etapp 1 under våren 2018
Publicerad: 15 januari 2019