Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Rikard Dahlén, Sollentuna kommuns naturvårdschef, guidar i Blågröna stråket.

Blågröna stråket stärker naturvärden

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det Blågröna stråket går rakt genom flera av Väsjöns detaljplaneområden och skapar en naturlig korridor och naturéntre som förbinder naturreservaten Törnskogen i norr, med Rösjöskogen i söder.   

Det Blågröna stråket binder ihop den blå vattenstrukturen och den gröna strukturen i Väsjöområdet och sträcker sig längs med Snuggabäcken, via en strandpromenad längs Väsjön och vidare mot Rösjön. Längs med stråket kommer det att finnas fina lekmiljöer för barn i olika åldrar och attraktiva vistelseytor nära vattnet.

Det Blågröna stråket innebär att en viktig spridningskorridor mellan Rösjöskogens och Törnskogens naturreservat för både djur och växtliv. Stråket kommer samtidigt att bli ett viktigt stråk för invånare och besökare i området.

Syfte med det Blågröna stråket:

  • Bevara och utveckla några av de mest värdefulla naturmiljöerna
  • Skapa nya miljöer med vatten och grönska som stärker stråket
  • Ge förutsättningar för spridning av biologisk mångfald inom Rösjökilen
  • Ge boende tillgång till natur nära bostaden
  • Skapa förbindelsestråk för besök till angränsande naturreservat

 

Blågröna stråket.

 

Publicerad: 28 augusti 2018