Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Visionsbild över Väsjö torg.

Väsjö torg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Väsjö torg är kvarteren alldeles intill Väsjöbacken. Precis som övriga Väsjön får området en unik närhet till stad och kommunikationer men också till aktiviteter och naturupplevelser i Väsjöbacken, Edsbergs sportfält och de angränsande naturreservaten.

Den 13 april 2011 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Väsjön mellersta. Planen vann laga kraft den 22 januari 2014.

Småskaligt och variationsrikt

Enligt planen för Väsjö torg blir bebyggelsen småskalig och variationsrik, med allt från flerbostadshus till stadsradhus och olika upplåtelseformer: bostadsrätt, äganderätt, hyresrätt och ägarlägenhet. 

Aktuell utbyggnad

- I dagsläget pågår utbyggnad av vägar och infrastuktur i området.

– Parkeringsyta iordningsställs på överlasten på Väsjö torg. Denna omfattar stängsel och avstängning mot slänter, samt tillfällig belysning. 

– Under skidsäsongen utförs i första hand arbeten utanför P-ytan. Viss komplettering sker under veckorna då parkeringsbehovet inte är lika stort.

Framkomlighet

 

Förstärkningsarbeten med påldäck

– Under 2019 påbörjas den fortsatta förstärkningen av mark och strandlinje med påldäck. Därefter kan ledningar och gator byggas ut.

– Arbeten med bryggor längs stranden utförs från 2019.

Markförsäljning

De första markförsäljningstävlingarna har genomförts för Väsjö torg.  

I planeringen ingår försäljning av byggrätter för ca 800 lägenheter i flerbostadshus och ca 80 stadsradhus. 

 

Utöver bostäder ingår även en ny skola med idrottshall, förskolor, äldreboende och annan service. För allmänna kommunikationer till och från området planeras för bussar och utbyggda cykel- och gångvägar.

Tidplan och utbyggnadsordning

Den första markförsäljningstävlingen har genomförts för Väsjö torg.

Markförsäljning kommer fortsätta med ett kvarter i taget utmed Edsbergs allé. Därefter fortsätter markförsäljningstävlingarna successivt ner mot vattnet.

Är du intresserad av mark i Väsjön torg, skicka en intresseanmälan till mark@vasjon.nu

Publicerad: 14 maj 2019