Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Dialog med skolor & föreningar

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Barnperspektiv i planeringen

Under hösten 2012 arbetar vi aktivt med att träffa elever och lärare från flera skolor och förskolor i Edsberg. I den kommunala planprocessen ges möjlighet till medborgarinflytande under samråd och granskning av planen men i den demokratiska processen glöms barnen ofta bort. Eftersom kommunen planerar ett sport- och aktivitetsfält som i stor utsträckning riktar sig mot barn och ungdomar, eller berör den miljö som barn och ungdomar vistas i idag tycker vi att det är viktigt att få med barnens perspektiv i planeringen. I dialogen med skolorna och förskolorna får barnen bland annat svara på hur man använder sportfältet och dess omgivningar idag och om det finns platser som man upplever som otrygga samt hur man vill använda Sportfältet i framtiden.

 

Barn från Rösjöskolan har bidragit med sina synpunkter.
Barn från Rösjöskolan har bidragit med sina synpunkter.

 

Dialog med föreningar och idrottsklubbar
På Sportfältet har flera idrottsföreningar sina verksamheter och flera av idrottsanläggningarna behöver rustas upp. Under hösten 2012 kommer Plan- och exploateringsavdelningen tillsammans med Kultur- och fritidskontoret att träffa samtliga aktiva idrottsföreningar på Sportfältet för att samla in kunskap om deras verksamhet och hur den planeras att utvecklas i framtiden.

Publicerad: 1 april 2015