Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bilder föreställer det kommande tvärbanetorget i Helenelund.

Visionsbild över tvärbanetorget i Helenelund

Kilen, Helenelund

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Jan Enfors

Stadsarkitekt

Sollentuna kommun har bjudit in aktörer inom stadsbyggnadsområdet för att delta i utvecklingsarbetet av Kilen. Åtta olika förslag på hur området kan utvecklas har kommit in och kommunen har nu gått vidare med två av dem.

Kilen har ett svårslaget strategiskt läge i Stockholmsregionen. Mitt emellan Stockholm och Arlanda, med omedelbar närhet till E4:an och Ostkustbanan, och med en kommande spårvägshållplats när Tvärbanans Kistagren byggs ut. Helenelund har av Trafikverket dessutom pekats ut som ett av flera möjliga lägen för en framtida regionaltågstation när Ostkustbanan byggs ut med ytterligare två spår.

Förslag för Kilens utveckling

Sollentuna kommun bjöd under 2016 in aktörer inom stadsbyggnadsområdet för att delta i utvecklingsarbetet av Kilen. I december 2016 fick kommunen in åtta olika förslag på hur området kan utvecklas. Förslagen var utställda i kommunhusets entré under våren 2017. Inför hösten 2017 blev fem av de intressenter som lämnat förslag inbjudna till fortsatta dialoger om sina förslag. Kommunen har därefter gjort en utvärdering av förslagen. 

Sollentuna kommun har gått vidare med två förslag:

 • SSM, NCC, ByggVesta, Studentbacken och Nyréns Arkitektkontor.
 • Serneke, ÅWL Arkitekter, People Like Us och Urban Responsibility.

Ta del av de inkomna förslagen

De båda förslagen representerar två alternativa och tydliga sätt att utveckla markområdet. Nu kommer Sollentuna kommun, tillsammans med intressenterna, utreda möjligheten att genomföra förslagen.

De inkomna förslagen utvärderades  bland annat efter dessa förutsättningar. 

 • Ett nytänkande sätt att ta tillvara platsens unika förutsättningar
 • Utnyttja läget och tillgängligheten till platsen
 • Vara genomförbart 

Preliminär tidplan

 • 31 december 2016: deadline för projektidéer
 • Våren 2018: presentation av de samarbetspartners som kommunen väljer att arbeta vidare med.
 • Under våren 2019 avser kommunen att teckna avtal med två
  samarbetspartners. Efter det kommer vi påbörja arbetet med
  planprogram för området.

Bakgrund

Sollentuna kommun har påbörjat arbetet med att fylla Kilen med ett innehåll som kan berika stråket från Stockholm till Arlanda. Under 2016 bjöd vi in aktörer inom stadsbyggnadsområdet för att delta i utvecklingsarbetet av Kilen. Vi berättade att vi ser framför oss nytänkande sätt att ta tillvara platsens unika förutsättningar och det goda kollektivtrafikläget i denna expansiva del av norra Storstockholm.

Kilen och Helenelund är ett komplext stadsutvecklingsområde som fordrar en långsiktig och uthållig strategi. Vi förväntar oss att den eller de partners som vi väljer att samarbeta med har såväl förmåga och erfarenhet, som vilja, att engagera sig i ett projekt av denna krävande natur.

Publicerad: 29 januari 2019