Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Helenelund

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Peter Hesselgren

Planarkitekt

08-579 215 18

David Saveros

Planarkitekt

Turebergs Torg 1

08-579 214 83

Lisa Brattström

projektledare stadsbyggnad och infrastruktur

08-579 210 94

I Helenelund pågår arbete med att utveckla de centrala delarna till en mer tät och levande stadsmiljö. 2023 beräknas den nya stationen för tvärbanan stå klar.

Med bakgrund i kommunens översiktsplan pågår ett arbete med att utveckla de centrala delarna av Helenelund till en mer tät och levande stadsmiljö, som ett led i att förbättra Sollentunas stationssamhällen.

I juni 2019 godkände kommunfullmäktige avtalet mellan Sollentuna kommun och SL om utbyggnaden av tvärbanan till Helenelund. Det innebär att stationen kan så klar 2023 om allt går enligt plan.

Efter en tidig dialog på torget i Helenelund, idéprogramarbete och ett informationsmöte i Helenelunds centrum pågår arbeten med följande inriktning:

  • Fler bostäder och arbetsplatser, för att ge underlag till bättre service i centrum
  • Minskning av buller, bl.a. med skyddande bebyggelse 
  • Förtätning av centrala delar med Helenelunds Allé i kombination med utvecklat parkstråk 
  • Stärka kopplingen till Kista med urbant stråk och ett nytt Tvärbanetorg 
  • Anpassade och varierade hushöjder

 Centrala Helenelund omfattar följande deluppdrag

Publicerad: 20 augusti 2019