Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna befinner sig i en expansiv tillväxtfas. Under 2015 passerade Sollentuna 70 000 invånare, vilket var flera år tidigare än beräknat. Målet för kommunen den närmaste 10-årsperioden är att bygga mellan 300- 500 bostäder per år.

Sollentuna har ett attraktivt läge i Stockholmsregionen och kommunens invånarantal ökar snabbt. För att möta den stora efterfrågan behöver kommunen bygga.

Fram till år 2025 finns det möjlighet att bygga 6 500 nya bostäder enligt kommunens olika detaljplaner, främst i form av flerbostadshus. Utöver dessa bostäder tillkommer ytterligare ca 4 400 bostäder i den nya stadsdelen Väsjön där infrastrukturen beräknas vara helt klar 2028.

Den största tillväxten kommer främst att ske i Häggvik, Rotebro, Edsberg och Tureberg, samt Väsjön. Genom att förtäta kring kommunens fem pendeltågsstationer är ambitionen att skapa en mer trivsam och levande stadsmiljö med bostäder, kontor och kommersiell service. 

Stad och natur tillsammans

En utmaning är att Sollentuna har fyra naturreservat som utgör ca 30 % av kommunens yta och dessa vill vi naturligtvis bevara. För att kunna bevara stora delar av Sollentuna, samtidigt som kommunen växer, är det viktigt att vi utvecklar och förtätar andra områden. Kommunens ambition är att skapa levande stadsmiljöer nära kommunikationer, med en blandning av bostäder, kontor och handel. Men i en växande kommun behövs även skolor, förskolor, LSS-boenden, idrottsanläggningar, bra kommunikationer mm.

Aktuella projekt i Sollentuna