Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bygdevägen Sollentuna, fotograf Robin Hayes

Bygdevägen Sollentuna

Parkeringsregler

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Här kan du läsa om några av de generella parkeringsregler som finns i kommunen. Förhoppningsvis får du en del tips som gör att du kan undvika att parkera fel

Trafikförordningen

Var uppmärksam på generella regler enligt Trafikförordningen. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. 

Läs mer om parkeringsregler i Transportstyrelsens publikation Stanna och parkera

Transportstyrelsen

På Transportstyrelsens sida STFS, hittar du lokala trafikföreskrifter för alla Sveriges kommuner. Där finns samtliga bestämmelser gällande parkering i Sollentuna. För närmare beskrivning och exakta formuleringar av generella parkeringsregler hänvisas till gällande lagstiftning.

Publicerad: 15 november 2018

Datumparkering gäller i hela Sollentuna enligt det områdesmärke som finns uppsatt vid kommungräns och avfarter från motorväg.

Märket anger att det är förbjudet att parkera mellan kl 02–15 på ojämn husnummersida ojämnt datum och jämn husnummersida jämnt datum. Förbudet gäller även om det inte finns numrerad adress just på platsen. Märket gäller fram till den plats där ett slutmärke är uppsatt eller där det på annat sätt framgår att bestämmelserna på märket inte gäller.

Några centrala områden har totalt parkeringsförbud där inte annat anges med vägmärke. Till exempel Sollentuna centrum, centrala Edsberg, Sjöberg och Silverdal m.fl. Vägmärke sitter vid vägen när man kör in i respektive område.

När du kör i en zon med parkeringsförbud gäller förbudet i hela området tills du kommer till en slutskylt. Eftersom skylten sitter där zonen börjar, är det lätt hänt att man glömt bort förbudet när man väl är inne i området.

Dubbelparkering

Dubbelparkering är inte tillåten. Det gäller både bredvid andra bilar och bredvid containrar, arbetsbodar och liknande.

Garageport och utfarter

Du får inte parkera framför utfarten till en fastighet, till exempel ett garage. Portar till utfarter behöver inte vara märkta på något särskilt sätt för att denna regel ska gälla.

Terräng

Du får inte parkera ditt fordon längs med en gata där en del av fordonet står utanför den yta som är avsedd för motorfordon.

Lastbil

Lastbilar får inte parkeras på väg inom kommunen klockan 22-06, utom där det är skyltat med tillåten parkering.

Ett vanligt misstag är att många parkerar sitt fordon eller del av fordonet i terräng. Tänk på att det är förbjudet att stanna och parkera i terräng.

Med terräng menas allt som inte är väg. Det innebär att du inte får parkera ditt fordon längs med en gata där en del av fordonet står utanför den yta som är avsedd för motorfordon.

Här får du parkera

Illustration över parkeringsskylt med blå bakgrund och bokstaven P i vitt Skylten innebär att du får parkera. Tilläggstavlan under anger tidsbegränsning för parkering.

Tilläggstavlor

Det finns ofta tilläggstavlor som anger villkor för parkeringen. De kan se ut så här:

Illustration över skylt med blå bakgrund och texten avgift i vitt Här ska du betala avgift.
Illustration över parkeringsskylt med blå bakgrund och texten P-skiva i vitt Här ska du använda p-skiva.
Illustration över skylt med blå bakgrund och texten Här är parkeringen tidsbegränsad.
Illustration över skylt med blå bakgrund och fyra vita block lutande åt vänster i vitt Visar hur du ska ställa upp ditt fordon. Här ska du parkera i vinkel.
Illustration över skylt med blå bakgrund och texten De här tiderna gäller på vardagar.
Illustration över skylt med blå bakgrund och texten De här tiderna gäller lördag och helgdagsafton.
Illustration över skylt med blå bakgrund och texten De här tiderna gäller söndag och helgdag.
Illustration över skylt med vit bakgrund svart ram och svart pil inuti Här slutar parkeringen.

En del parkeringsplatser är reserverade för en viss grupp eller typ av fordon. 

Illustration över skylt med blå bakgrund och en vit figur i rullstol Här får du bara parkera om du har ett särskilt tillstånd för rörelsehindrade.
Illustration över skylt med blå bakgrund och vit motorcykel Här får du parkera tvåhjuliga motorcyklar eller moped klass I utan sidovagn.
Illustration över skylt med blå bakgrund och en buss i vitt Här kan till exempel turistbussar parkera.
   

 Här får endast personbil parkera.

I kommunen är det förbjudet parkera tung lastbil nattetid mellan kl 22-06 längre tid än 1 timme på allmän gata om inte annat framgår av vägmärke.