Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bilar på parkeringsplats

Infartsparkeringar

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun har totalt 599 platser på våra infartsparkeringar.

  • Silverdal, Silverdals kapell - 40 platser
  • Helenelund, Åkervägen - 27 platser
  • Helenelund, Svalgången - 75 platser
  • Häggvik station, västra sidan 124 + 2 platser för rörelsehindrade
  • Norrviken, Stationsvägen/Postvägen -18 platser
  • Rotebro station, västra sidan 82 platser
  • Rotebro station, östra sidan 175 platser
Publicerad: 17 maj 2017

Det råder parkeringsförbud under ett antal timmar en gång i veckan, nattetid, på alla de aktuella parkeringsplatserna. Förbudstiderna varierar mellan de olika infartsparkeringarna för att göra det möjligt att parkera på infartsparkeringarna även nattetid.

På infartsparkeringarna i kommunen kostar det 20 kr/12 timmarsperiod.

Det är möjligt att betala via sms, appen SMS Park och via betalkort. Det går även att förlänga parkeringsperioden via sms och app.

Ytorna är reglerade som infartsparkering alla dagar i veckan i syfte att säkerställa en ändamålsenlig användning av infartsparkeringarna. Det vill säga att parkeringsplatserna nyttjas av de som har störst behov av närheten till pendeltåget.

Detta beslut fattades under hösten 2016 av Trafik- och fastighetsnämnden.  

Kommunen vill ha infartsparkeringar som möjliggör för människor som inte bor nära kollektivtrafiken att parkera stationsnära och fortsätta sin resa kollektivt.

Majoriteten av invånarna i Sollentuna bor inom en till två kilometer från närmaste pendeltågsstation eller centrumområde. Dessa bilresor kan ofta ersättas med kollektivtrafik, gång eller cykel.

Att ta ut en avgift medför att infartsparkeringarna i större utsträckning finns tillgängliga för de med högst behov av en kombinationsresa, dvs de med längst avstånd till stationen.

 

Infartsparkeringar är en viktig del i resekedjan. Konkurrensen om marken i Sollentuna är samtidigt hög och det är förenat med höga kostnader att upplåta parkering i attraktiva lägen. 

Vid samtliga stationer utom vid Sollentuna station finns allmänna parkeringsanläggningar som kan användas som infartsparkering för kombinationsresor med cykel eller bil och pendeltåg. Även vid Silverdals kapell finns en infartsparkering i anknytning till busshållplatsen med bussar mot Sergels torg och Karolinska sjukhuset.

I dagsläget finns inga planer på att utöka antalet infartsparkeringar. Framöver kommer vi arbeta för att ytor i högre utsträckning ska kunna samnyttjas för olika ändamål beroende på tid på dygnet.

 

Område Parkering Zon
Silverdal Silverdals kapell 120
Helenelund Svalgången 121
Helenelund Åkervägen 122
Häggvik, västa sidan Andelsvägen 123
Norrviken Stationsvägen/Postvägen 124
Rotebro västra Rotebrovägen/Kung Hans väg 125
Rotebro västra Rotebrovägen/Hertig Karls väg 126
Rotebro östra Staffans väg/Norrvikenleden södra 127
Rotebro östra Staffans väg/Norrvikenleden norra 128
Rotebro östra Staffans väg/Rotevägen 129