Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Parkering

Parkering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Hur du får parkera i Sollentuna kommun regleras av allmänna regler i trafikförordningen och av lokala trafikföreskrifter som kommunen beslutar om.

I trafikförordningen finns generella bestämmelser för hur du får parkera inom planlagt område. Det är bestämmelser som inte anges genom vägmärken utan som du måste kunna ändå.

Genom lokala trafikföreskrifter reglerar kommunen hur trafiken får framföras på kommunala gator utöver de allmänna reglerna. Det kan till exempel gälla hur man får parkera, vilka fordon som får köras på en viss gata eller att en gata ska vara huvudled. Nästan alla lokala trafikföreskrifter anges genom vägmärken.

Inom kommunen får ett fordon parkeras på en gata under högst 24 timmar i följd, om inte det finns skyltar som anger något annat. Ägare till långtidsparkerade bilar eller skrotbilar som transporteras bort, får betala kostnaderna för transport/skrotning. Synpunkter på felparkerade bilar kan lämnas till kommunens kontaktcenter.

Datumparkering

Datumparkering gäller i hela Sollentuna enligt det områdesmärke som finns uppsatt vid kommungräns och avfarter från motorväg.

Märket anger att det är förbjudet att parkera mellan kl 02–15 på ojämn husnummersida ojämnt datum och jämn husnummersida jämnt datum. Förbudet gäller även om det inte finns numrerad adress just på platsen. Märket gäller fram till den plats där ett slutmärke är uppsatt eller där det på annat sätt framgår att bestämmelserna på märket inte gäller.

Här finns mer information om parkeringsregler. 

Parkeringsövervakning

Securitas ansvarar för parkeringsövervakning i kommunen. I Securitas uppdrag ingår att arbeta som parkeringsvakter och säkerställa att framkomligheten i trafiken fungerar.

Publicerad: 25 september 2018

Parkering på allmänna parkeringsplatser kostar 6 kr/timme. På allmänna p-platser i centrumområden gäller följande:

  • I Tureberg, väster om järnvägen kostar det 8 kr/timme.
  • I Tureberg, öster om järnvägen kostar det 10 kr/timme förutom på Sollentunavägen vid centrum där avgiften är 15 kr/timme.
  • På parkeringen vid Sollentunavallen kostar det 6 kr/timme mellan 09.00 och 17.00 alternativt 20 kr/dag.
  • På infartsparkeringarna i kommunen kostar det 20 kr/12 timmarsperiod.

Vi är medvetna om problematiken och bevakar och utvärderar de nya regleringarna kontinuerligt. Det kan tillkomma kompletterande regleringar på kringliggande gator.

Sollentuna kommun arbetar med att verkställa kommunens parkeringsplan. En del i detta är införandet av avgifter på delar av kommunens parkeringsplatser. Dessa avgifter medför ibland vissa problem med stadigvarande parkerade bilar även på kringliggande gator.

Beroende på vilken gata eller plats det rör sig om så används olika regleringsformer för att på bästa sätt uppnå en ändamålsenlig parkeringsreglering.