Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Parkering

Parkering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!
Telefon: 08-579 210 00
Måndag till onsdag och fredag kl 8-17, samt torsdag kl 8.00-18.30.
kontaktcenter@sollentuna.se

För att framkomligheten för alla olika användare ska vara god på våra gator, broar och vägar behöver vissa regler följas. Hur du får parkera i Sollentuna kommun regleras av trafikförordningen och av lokala trafikföreskrifter som kommunen beslutar om.

I trafikförordningen finns generella bestämmelser för hur du får parkera inom planlagt område. Det är bestämmelser som inte anges genom vägmärken utan som du måste kunna ändå.

Inom kommunen får ett fordon parkeras på en gata under högst 24 timmar i följd, om inte det finns skyltar som anger något annat. Ägare till långtidsparkerade bilar eller skrotbilar som transporteras bort, får betala kostnaderna för transport/skrotning.