Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vinnare markanvisningstävling för mässan

Markanvisningstävling för gamla mässområdet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Höga ambitioner? Under december 2017 - mars 2018 genomförde kommunen en markanvisningstävling i f.d. mässområdet i centrala Sollentuna. De anbud som har lämnats in har utvärderas av kommunens jury.

Mässområdet är beläget i Tureberg i centrala Sollentuna. Den gamla, ikoniska mässbyggnaden har rivits och detaljplaneläggning pågår för i huvudsak bostadsändamål. De nya kvarteren inom mässområdet innehåller totalt ca 600 bostäder och ca 15 000 kvadratmeter lokaler för handel, kontor och andra verksamheter. Detaljplanen ska ut på granskning under hösten 2018, här kan du ta del av samrådshandlingarna.

Det vinnande förslaget

Det vinnande förslaget kommer från AB Borätt och Seniorgården AB. Med ett skeppsliknande höghus som landmärke innebär förslaget omkring 200 nya bostadsrätter varav en fjärdedel blir bostadsrätter för seniorer.

De tävlande bidragen utvärderades utifrån gestaltning och pris. Juryns motivering för det vinnande bidraget lyder: Förslaget har visat en mycket tilltalande inlevelse i platsen, dess behov och möjligheter. En genomgång av förslaget blir en berättelse om variation, upptäckarglädje och viljan att skapa en attraktiv plats för både boende och andra som vistas i och i närheten av kvarteret.

Gestaltningen av det nya området liknar ett segelskepp med en last av ädelstenar. Ett högt hus med en fasad som liknar böljande segel blir områdets landmärke. De lägre byggnaderna runt om huset symboliserar lasten av ädelstenar. Tillsammans tillför byggnaderna en mångfald och småskalighet till kvarteret samtidigt som helheten är harmonisk. De olika hushöjderna skapar dessutom en naturlig variation i taklinjen. Material och färgval i puts och tegel har valts ut för att ha en lång beständighet och åldras vackert.