Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Gällande översiktsplan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

David Saveros

Planarkitekt

Turebergs Torg 1

08-579 214 83

Den befintliga översiktsplanen antogs första gången 2012 och förklarades aktuell 2018.

En översiktsplan visar huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning, och hur bebyggelse och naturområden ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen fungerar som ett stöd i detaljplanearbetet och kan bidra till ett förenklat arbete med de planer som ska leda fram till ett färdigt byggprojekt. Kommunfullmäktige aktualitetsförklarade översiktsplanen 2018. Den befintliga översiktsplanen ligger som pdf-bilaga på denna sida.

Under 2017 påbörjades ett arbete med att uppdatera översiktsplanen. Här kan du ta del av arbetet med Sollentunas nya översiktsplan!

Publicerad: 14 juni 2018